Nyikat Huntu Maké Daun Eurih


Ceuk béja, gading jelema mah béda reujeung gading gajah. Lamun gading gajah mah payu dijual, sedengkeun ari gading jelema mah henteu payu. Kusabab kitu, jalma mah teu bisa ngingu gading sakumaha gajah ngingu gading. Lamun huntu jelema geus aya gadingan, geus waktuna pikeun diberesihan. Gading sanajan ngan ukur saeutik atawa ipis kénéh, kudu buru-buru diberesihan supaya katempona berséka jeung beresih. Ulah nepikeun ka huntu téh rupana jadi konéng lain bodas. Salian ti rupana anu konéng, ogé biasana mah lamun aya gadingan osok bau baham lamun niup atawa ngarénghap.

Daun eurih

Dina meresihan huntu, lamun keur euweuh sikat huntu atawa odol, apanan susah ogé nyikatna. Ngan di lembur mah henteu matak jadi pugag pikeun meresihan huntu. Pikeun meresihan huntu anu geus konéng bisa maké dangdaunan sabangsaning daun eurih. Daun eurih anu ngora kénéh téh digulung-gulung, ngan ulha gedé teuing jeung apdet teuing. Nya gedéna asal bisa asup kana baham.

Sanggeus digulung-gulung terus dikosok-kosok kana huntu anu geus konéng. Dina meresihan huntuna kudu ati-ati bisi raheut kana biwir. Daun eurih mah seukeut komo sisina mah, lamun keuna atawa ngagérésél kana kulit matak raheut.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s