Bébéné jeung Beubeureuh


Bébéné jeung beubeureuh téh ampir sarua. Duanana miboga harti anu ampir sarua. Duanana sarua nuduhkeun kana kabogoh. Ngan béda dina nerapkeunana. Anu ngaranna kabogoh atawa calon pasangan téh aya dua rupa, lalaki jeung awéwé. Lamun saurang lalaki atawa jajaka jeung awéwé atawa nyi mojang bobogohan atawa geus miboga tatali arék laki rabi, disebutna téh apanan kabogoh. Jajaka jadi kabogoh éta mojang, jeung sabalikna.

Jajaka jeung mojang keur bobogohan

Anu ngabédakeunana mah nyaéta dina nerapkeunana. Kecap bébéné dipaké pikeun sesebutan kabogoh ti jajaka ka nyi mojang. Saurang jajaka anu miboga kabogoh ka hiji mojang, jajaka éta nyebutna ka kabogohna téh nyaéta bébéné. Sedengkeun ari beubeureuh mah sesebutan ti hiji mojang ka kabogoh jajakana atawa calon pisalakieun.

Kecap anu dua ieu kadang osok pahili dina nerapkeunana. Kadang anu kuduna disebut bébéné kalahka disebut beubeureuh. Pon kitu deui sabalikna.

Landeuh jeung Tonggoh


Lamun keur aya di tempat anu lamping, pasti aya dua tempat anu béda reujeung anu keur dicicingan. Tempat anu leuwih luhur tibatan anu keur dicicingan jeung aya tempat anu leuwih handap. Pikeun nepi ka tempat anu leuwih luhur, jalanna téh nanjak. Sedengkeun ka tempat anu leuwih handap, jalanna téh mudun. Aya sesebutan pikeun tempat anu leuwih luhur jeung leuwih handap tibatan anu keur dicicingan. Tempat anu leuwih luhur, biasa disebut tonggoh. Sedengkeun anu leuwih handap disebutna landeuh.

Patempatan anu teu rata

Istilah tonggoh nuduhkeun tempat anu leuwih luhur tibatan anu keur dicicingan. Leuwih luhur mah biasana pikeun nepi ka tempat éta téh jalanna nanjak. Ngan dina kanyataanana mah henteu salalawasna nanjak terus. Najan aya jalan anu mudunan ogé (jalanna nanjak mudun), asal tempatna leuwih luhur mah disebut tonggoh.

Kitu deui reujeung tempat anu disebut landeuh, sesebutan pikeun tempat anu ayana leuwih handap tibatan anu keur dicicingan. Najan dina kanyataanana bisa waé jalanna téh nanjak heula terus mudun, asal tempatna leuwih handap tibatan tempat anu keur dicicingan disebutna landeuh.