Prosésor Péntium B950 téh Entragan Mana?


Waktu nalungtik néangan kompiuter anyar (hayang apal inpo ngeunaan kompiuter anyar), hususna laptop, manggihan laptop anu leuwih murah. Nempo kana kaayaanana mah laptop anyar, ngan hargana sahandapeun laptop prosésorna Core i3 umumna. Barang ditempoan pangeusina, geningan prosésorna lain Core i3 tapi Péntium B950. Naha masih kénéh jaman kitu kompiuter maké prosésor Péntium? Lain ayeuna mah geus wancina maké Intél Core?

Panasaran ogé, naha Prosésor Péntium hususna Péntium B950 téh prosésor anyar atawa lain?

Salasahiji laptop anu make prosesor Pentium B950

Sanggeus dikotéktak ditéangan mah geningan meunang ogé inpo ngeunaan éta prosesor Péntium téh. Nyatana, Intél sanajan geus maké mérk prosésor Core, henteu nepikeun ka ninggalkeun ngaran Céléron katut Péntium. Salian ti ngaluarkeun prosésor ngaranna Core (Core i3, i5 jeung i7), ogé masih kénéh ngaluarkeun prosesor ngaraan Péntium jeung Céléron. Lamun prosésor Céléron mah ti baheula ogé apanan mangrupakeun prosésor panghandapna dina harti murah, ngan ari tingkatan Péntium ayeuna sanggeus aya generasi Core, ayana di mana nya?

Nurutkeun inpo ti cpu-world cenah prosésor Péntium kaluaran anyar ayeuna mah ditempatkeun diantara Céléron jeung Core. Nya bisa disebutkeun generasi kadua ti handap (rada murah), jeung tujuanana pikeun pasar laptop anu murah.

Ngeunaan Prosésor Pentium B950, prosésor ieu masih kénéh saentragan reujeung prosesor Core entragan kadua (arsitektur Sandy Bridge). Jadi masih kénéh saturunan reujeung prosésor Core mah. Tigkatan pangabisana ogé teu jauh tina kamampuhanana proésor Core. Ngan memang aya anu dikurangan. Diantara kamampuhan anu dikurangan atawa anu leungit téh nyaéta kamampuhan Turbo Boost, HyperThreading, AES, Virtualization (VT-x katut VT-d), Trusted Execution atawa Intel Quick Sync.

Ngeunaan kamampuhan séjénna mah euweuh bédana reujeung prosésor Core saperti dual-core, miboga grapik sorangan (integrated graphics card) anu disebut Intel HD Graphics.

(Gambar meunang nginjeum ti http://laptoping.com/wp-content/uploads/2011/08/AS5750z-with-Intel-Pentium-B950.jpg)

Fiksimini Basa Sunda (FBS)


Fiksimini Basa Sunda (FBS) mangrupakeun salasahiji grup anu aya di mandala maya pésbuk. Grup ieu mancokeun anggahota grup kana wangkongan ngeunaan fiksimini dina Basa Sunda. Fiksimini (wangunan carita anu kacida pondokna), diguar katut dimekarkeun di jero ieu grup. Anggahotana ngariluan ilubiung kana ngamekarkeun fiksimini dina Basa Sunda ku jalan nyieunan jeung ngasupkeun fiksimini karangan séwang-séwanganana.

Fiksimini Basa Sunda di Pesbuk

Lamun nilik kana dokumen anu disadiakeun dina grup ieu, grup Fiksimini Basa Sunda (FBS) teh ditaratas ku Pa Nazarudin Azhar dina tanggal 16 Séptémber 2011. Masih keneh ceuk eta dokumen, geus leuwih ti 3000 karya anu midang nepikeun ka 2 Novémber 2011 tina anggota anu jumlahna leuwih ti 600 urang. Sedengkeun pairanana mah geus teu kaitung deui.

Anggahota anu ilubiung dina ieu grup lain ngan ukur pangarang carita atawa fiksi anu geus kahot wungkul. Tapi loba ogé pangarang anyar anu mimiti marucunghul.Pangarang anu miboga pangaresep kana carita mini (carita pondok pisan) bisa ilubiung dina ieu grup. Salian ti bisa ngasupkeun tulisan wangunan fiksimini ogé bisa néangan jeung nambahan élmu ngeunaan fiksimini dina Basa Sunda.

Malahan dina danget kamari mah diayakeun sayémbara ngarang fiksimini dina Basa Sunda katut pameran hasil fiksimini di kampus Unpad. Pikeun ka palawargi anu mikaresep jeung miboga kapanasaran ngeunaan Fiksimini Basa Sunda (FBS) bisa ngiluan kana grup ieu di pesbuk anu alamatna di http://www.facebook.com/groups/fikminsunda/.