Beungbeurat anu Tumiba Pasti Bisa Katanggeuy


Gusti Alloh moal méré beungbeurat ka hiji jalma kajaba jalma éta bisa naggungna.

Kitu kurang leuwih unina Pidawuh Gusti Alloh dina Quran surah Al-Baqoroh ayat 286. Hal ieu nuduhkeun ngeunaan kahirupan jalma di dunya ieu. Dina ngalakonan kahirupanana, unggal jalma dibéré jalan jeung lalampahan séwang-séwangan. Jalan kahirupan anu hampang anu beurat, anu datar, anu mudun katut anu nanjak. Hampang jeung beurat pasti bakal kaalaman ku unggal jalma, sakumaha jalan anu hampang. Najan beurat, sakumaha beuratna, pasti bisa dilakonan, sakumaha hampangna jalan kahirupan.

Jalan anu nanjak

Dina kahirupan, anu ngaranna beurat kadang matak seunggah ngalakonana. Jalan anu nanjak netek, matak mugagkeun lampah, naha bisa ditaékan atawa moal, naha bisa disorang atawa moal. Kasieun jeung kahariwang mangrupakeun perkara biasa dina nyanghareupan sagala rupa dina kahirupan. Ngan kasieun jeung kahariwang, ulah nepikeun mugagkeun lampah pikeun nyorang anu anu keur disanghareupan. Lamun keur nyanghareupan jalan anu nanjak, nya kudu disanghareupan sakumaha nyanghareupan jalan anu datar jeung mudun.

Jalan kahirupan anu beurat atawa nanjak, arék sakumaha beurat atawa nanjakna, éta mangrupakeun bagéan tina jalan kahirupan anu panjang. Dina nyorang beungbeurat kahirupan diperlukeun kayakinan ngeunaan pangabisa atawa kamampuh pikeun nyorang atawa ngungkulan beungbeurat kahirupan. Kayakinan ngeunaan bakal bisana ngungkulan éta beungbeurat katut kayakinan satutasna anu beurat pasti bakal aya anu hampang (satutasna jalan anu nanjak pasti aya jalan anu datar atawa mudun).

Hiji cekelan anu utama, Alloh moal méré beungbeurat di luar kamampuhan éta jalma.

(Gambar meunang nginjeum ti http://youre.files.wordpress.com/2011/06/500x333_grandfather-girl-future.jpg)