Pondok Nyogok Panjang Nyugak


Lain pondok jadi orok,
lain panjang jadi budak

Ieu mah ngeunaan omongan, lain nyaritakeun ngeunaan anu lian atawa anu lain-lain. Omongan atawa caritaan, komo di hareupeun batur atawa cacarita reujeung batur, teu kabéh anu diomongkeunana téh bisa ditarima kalawan sadrah atawa matak ngeunah kana haté anu diajak ngomong. Aya kalana ucapan téh matak nyentug kana haté jalma anu diajak cacarita atawa anu keur disanghreupan nalika nyarita. Nyentugna kana haté téh naha kusabab dihaja supaya nyentug atawa henteu dihaja. Anu ngaranna nyentug kana haté mah angger, arék dihaja atawa henteu ogé matak nyeri kana haté jalma séjén. Lamun geus nyeri haté, apanan euweuh obatna anu ngaranna nyeri haté mah. Leuheung kénéh nyeri kusabab gudawang kasopak ku bedog, bisa diubaran kalawan gampang, dalah ninggang di nyeri haté mah susah ubarna téh. Susah néangan ubarna.

Biantara

Caritaan anu diomongkeun, teu nolih kana panjang reujeung pondokna caritaa. Nalika biantara, arék pondok (sakeudeung) atawa panjang (lila), geus ninggang kana matak nyentug atawa nganyerikeun haté mah angger waé matak nyeri haté. Dina pondokna caritaan bisa matak nyogok kana haté anu ngabalukarkeun nyeri haté. Atuh dina panjangna cacarita bisa matak nyugak kana haté ogé. Arék panjang, arék pondok, angger waé matak nganyerikeun haté batur.

Kumaha atuh? Nya biasana mah cacarita tungtungngan ku neda sihapunten tina samudaya kelelepatan ka sadayana.

(Gambar meunang nginjeum ti http://4.bp.blogspot.com/_JB0X1blqnd4/TNNjAlRY_bI/AAAAAAAAALs/2zyqTtQFaV4/s1600/pidato.jpg)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s