Tongtolang Nangka Pikeun Deungeun Sangu


Tongtolang nangka téh bisa dijadikeun deungeun sangu. Komo deui lamun tongtolangna anu keur meujeuhna rangu mah, anu gedéna kira-kira sapigeulang leungeun. Di lembur mah aya anu ngaranna gori, nyaéta ngaran lain tina tongtolang. Ngan gori mah biasana pikeun ngaran tongtolang anu keur meujeuhna bisa dipaké coél sambel. Tongtolang anu gedéna sapigeulang leungeun téh jerona tacan aya eusian, kakara barisan laleutik picalonnangkaeun.

Tongtolang nangka

Luarna anu carucukan laleutik téh bisa dipiceun atawa diantepkeun. Éta tongtolang atawa gori téh dipotong maké péso atawa bedog. Terus diciwitan saeutik-saeutik, kumaha hayangna, dicoélkeun kana sambel goang. Nikmat kacida. Rasa anu kesed, ditambah rada lada sambel, matak pédo bin odép. Lamun tara ngadahar sambel, bisa ogé dicoélkeun kana uyah supaya ngurangan rada kesedna. Lamun hayang langsung ngadahar gorina jadi deungeun sangu, bari teu disamaraan nanaon, ogé bisa.

Ngan ati-ati téh lamun kakara ngala tina tangkalna, lamun palebah dina neukteukna, osok aya getahan kénéh. Jadi kudu diberesihan heula getahna. Da lamun keuna kana leungeun mah lumayan cepel éta getah nangka téh. Tapi lamun geus leuwih ti sapoé mah biasana geus orot getahna.

Pormasi Maén Bal Harita mah 2-3-5


Lamun dina mangsana maén bal téh baheula mah osok maké stratégi anu béda reujeung ayeuna. Strategina patukang tonggong reujeung stratégi ayeuna. Lamun mangsa kiwari mah lolobana pamaén téh anu jadi bék di tukang atawa di tengah (jadi gelandang), anu di hareupna mah ngan saeutik. Sedengken ari baheula mah anu loba téh di hareupna. Mangsa keur leutik mah, anu biasa dipaké téh nyaéta dua urang anu jadi bék, anu jadi bagéan di tengah (gelandang) aya tiluan, sedengkeun anu di hareup aya lima urang. Jadi loba kénéh anu dihareup tibatan anu di tukang (jadi bék). Najan timna béda ogé, sarua maké stratégi atawa pormasi saperti kitu. Jadi dina pas maénna téh imbang waé. Dua tim anu keur tanding téh miboga pormasi anu sarua. Teuing euweuh deui pilihan pormasi sigana mah.

Pormasi/strategi maen bal 2-3-5

Dina prungna maén bal, teu matak keder pikeun bék najan ngan duaan kudu diserang/ngalawanan lima urang tukang ngagolkeun (penyerang) tim tim lawan. Da dina praktékna mah ieu pormasi téh teu jadi patokan. Aya kalana anu di hareup jeung anu di tengah ogé ngilu ka tukang mantuan anu bék dina waktuna diserang. Jadi imbang waé dina maénna mah.

Lamun anu keur maénna téh barudak leuwih ramé deui. Najan maké pormasi saperti kitu, pas dina maénna mah angger waé acak-acakan. Ampir kabéhanana ngudag-ngudag bal, ka mana waé ngagorolongna. Ngan kiper anu cicing ngadon nungguan gul téh. Nu séjén mah ti mimiti bék nepikeun ka anu jadi penyerang, abring-abringan ngungudah bal. Teu anéh lamun loba tempat anu kosong. Najan capé ogé ngungudag bal, tapi da resep.

(Gambar meunang nginjeum ti http://i39.tinypic.com/oftszk.gif)

Pérsib Bandung Waktu Harita


Ti béh ditu kénéh ogé anu ngaranna maén bal mah geus loba anu mikaresepna. Arék budak atawa kolot sarua resepeun kana maén bal mah. Naha arék maén balna langsung di lapang (jadi tukang maén bal) atawa ngadéngékeuanana siaran langsung tina radio. Barudak anu mikaresep maén bal biasana mah osok hareureuy di lapang poli ngadon maén bal, da lamun kudu ka lapang maén bal mah lumayan jauh. Lapang poli anu leutik téh dipaké maén bal. Bal anu dipakéna bal biasa anu basajan atawa bal palastik lain bal bliter, da gedé jeung teuas teuing. Bal bliter mah paranti maén bal kolot, jeung kudu maké sapatu paranti maén bal.

Tim maen bal Persib Bandung harita

Dina palebah ngadéngékeun siaran maén bal tina radio, anu dipikalandep téh siaran langsung maénna tim Pérsib Bandung. Lamun tim Pérsib Bandung maén dina Liga, biasana mah osok disiarkeun ngaliwatan radio RRI Bandung, naha arék maén di Bandung atawa keur nyorog ka tempat tim séjén. Ngadéngékeun tina radio téh lain kusabab henteu disiarkeun ngaliwatan tipi, tapi tipi harita mah masih kénéh jarang jeung tacan tangtu disiarkeun. Salian ti éta, ngadéngékeun siaran tina radio mah leuwih ramé jeung leuwih pagot. Raména téh ku anu nyiarkeunana. Ngocoblak mani norolang ngajelaskeun kumaha jalanna maén bal, ti mimiti lalumpatanana anu maén bal jeung pulang antingna bal napikeun ka kaayaan anu keur lalajo maén bal di sisi lapang. Lamun dina asupna jadi gul, siga anu pahibut sorangan.

Ngeunaan Pérsib Bandung mah, harita mah da euweuh deui tim maén bal anu dipikalandepna salian ti tim Pérsib Bandung. Teuing pédah tim Pérsib mah bogana urang Sunda jeung asalna ti tatar Sunda. Komo anu maénna apanan harita mah lolobana asalna urang Sunda, sakumaha aya Robbi Darwis, Ajat Sudrajat, Nandang Kurnaedi, Yudi Guntara, Sobur jeung anu séjénna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://stat.ks.kidsklik.com/statics/files/2011/01/129617767991574126.jpg)