Tongtolang Nangka


Tongtolang nangka kawinan bapa
Poé salasa teu béja-béja
Aduh-aduh si bapa nganyeunyeuri ka ema
Bapa mah suka-suka jeung nu ngora

Baheula mah da teu apal naon maksud anu sabenerna tina lagu ieu. Nu penting mah resep waé ngalagu atawa ngadéngékeun ieu lagu téh. Teuing asalna ti mana ieu lagu téh, da ujug-ujug loba anu mikaresep, utamana barudak. Tina siaran radio kitu…?

Tongtolang nangka

Dina ngalagukeunana, malahan apanan aya tambahan sagala. Tambahan lagu pikeun pikeun ditembangkeun ku alok. Mangsa manggung di sakola nalika samen, barudak anu kabagéan nabeuh dogdog apanan salasahiji lagu anu dipentaskeunana téh lagu ieu.

Lamun lagu ieu ditambahan ku lagu pikeun alok, jadina téh kieu:

Tongtolang nangka
Alok: Nangka aya tongtolangan
kawinan bapa
Alok: bapa arék dikawinkeun
Poé salasa
Alok: Rebo Kemis mah teu bisa
Teu béja-béja
Alok: Bébéja mah dicarékan
Aduh-aduh si bapa
Alok: Si bapa aduh-aduhan
Nganyenyeri ka ema
Alok: Ema dinyenyeri ku si bapa
Bapa mah suka-suka
Alok: Bapa mah suka-suka
Jeung nu ngora
Alok: Jeung nu ngora