Kecap Babawaan Barang (Barangbawa), Tambahan


Ngahaturkeun nuhun ka Kang Riki Ramli M. anu parantos ngadeudeul kana eusi seratan dina ieu blog. Salasawiosna perkawis Kecap Babawaan Barang (Barangawa), nambihan seratan anu tipayun. Di handap ieu mangrupikeun kecap-kecap barangbawa anu didugikeun ku anjeunna. Nuhun….

Budak anu keur diais ku indungna
 • Ais/ngais, mawa barang gigireun awak atawa luhureun cangkéng. mawana bisa disangkéh ku leungeun atawa maké sinjang/sarung.
 • Monggo/ponggo, mawa barang dina punduk/tak-tak, sibarangna ngaliwatan tak-tak kenca-katuhu.
 • Gémbol, mawa barang dibulen ku sinjang atawa sarung. mawana saeutik atawa réa sarua baé.
 • Nyanda, ngangkat bari cicing, nahan barang ku dampal leungeun kaluhur supaya barangna teu rag-rag.
 • Gusur/tarik, mawa barang bari dibetot, barangna bisa dina roda atawa ngagasur na taneuh.
 • Bopong, mawa barang ku dua leungeun kanu dada bisa ku saurang atawa leuwih.
 • Kempit, ampir sarua jeung ngélék ngan ngempit mah barangna ipis.
 • Giwing, mawa barang ku sabeulah leungeun, barangna aya cacantelan/kakait.
 • Ranggeum/canggeum, mawa barang ku dampal leungeun, biasana barang nu sok mawur/bahé.
 • Dorong lawanna kecap tarik, mawa atawa mindahkeun hiji barang kalayan heunteu diangkat, baranagna sina maju atawa mundur, ngagunakeun anggota awak naon bae.
 • Comot, mawa barang ku ramo, barang nu dibawana ngan saeutik atawa letik.
 • Jiwir, mawa barang ukur ku jempol jeung curuk.
 • Jewang, mawa barang bari jeung rikat/gancang dibawa, bisi barangna ruksak alatan rag-rag, katubruk, kateunggeul jsb.

2 thoughts on “Kecap Babawaan Barang (Barangbawa), Tambahan

 1. Hatur nuhun pisan kang kintunan abdi diangkeun sareng diserat dina blog salira.
  Kang masih aya kecap nusanesna, nangin kecap-kecap nu diserat dihandap ieu masih kalebet kecapa barangbawa atawa sanes cobi niléy:
  – Rawél, mawa barang/nyokot barang bari didongkang katepina ngan kuramo.
  – Cabut/dudut, mawa barang kalawan paksa kusabab barangna nancleb kajéro taneuh atawa hésé.
  – Koér, mawa barang dina liang atawa taneuh bisa maké rokrak atawa suku.
  Cokél, mawa barang/ngluarkeun barang maké alat naon bae, hésé alatan nyelap atawa pageuh
  Sungkal, mawa barang/mindahkeun barang didongkél maké linggis atawa alat nu pangjang.
  – Tongtak, ampir sarua jeung cabut/dudut ngan ieu mah barangna rada logor, nyabutna diombéran heula/rada diulur terus ditarik disakalikeun.
  – Pulut, sarua jeung narik ngan barangna panjang aya benangan/tali.
  Ringkid, mawa barang sababaraha rupa (jamak) disakalikeun mawana.
  Paralun nu kasuhun.
  Wassalam.

  Like

  • Nuhun deui panambihna. Nuhun pisan…. Ku alpukahna rojongan ti Akang, seratan dina ieu blog tiasa nambihan. Mudah-mudahan wae atuh ku nyerelekna waktu mah langsung seueur deui pamendak perkawis naon deui anu tiasa dilebetkeun kana ieu blog. Anu ahirna mah tiasa nambihan sumber aoseun hususna kanggo Urang Sunda anu mikaresep kana basana.

   Perkawis anu teuacan lebet mah urang tingalian heula.

   Like

Waler Pairan ciburuan Bolaykeun waleran

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s