Lalajo Layar Tanceb


Anu paling ahéng jaman harita mah paling ogé layar tanceb. Lapang maén bal anu dipinuhan ku jukut dom-doman téh dina waktu peutingngna robah jadi tempat anu ramé. Di sakurilingeunana (di unggal sisi lapang), dikuribeng maké pager tina karung atawa terpal. Waktu peuting anu biasana mah geus jarempling kusabab jalma-jalma ngarampih di imahna séwang-séwangan, jadi ramé ku jalma-jalma anu ngarumpul di tengah lapang maén bal. Teu nolih di kaayaan dirina, teu nempo ayana di diri budak, atawa kolot, lalaki atawa awéwé, loba jalma anu ngahaja datang ka lapang. Najan kudu mayar heula saacaana bisa asup ke jero lapang, teu matak jadi mugagkeun kahayang.

Dina peuting éta, di lapang maén bal téh arék diputer pilem layar tanceb. Hiburan anu arang langka ayana. Teu matak heméng lamun loba jalma anu ngadon datang ka lapang. Najan rada jauh ogé dijugjug waé. Kabeneran cenah lalakon pilem-na ramé. Lamun teu salah mah anu boga lalakonna téh Roma Irama, ngan judulna poho deui. Nya nu penting mah ramé waé. Judulna mah teu pati penting.

Layat tanceb

Dina prak-prakanana lumayan ramé ogé. Anu lalajo mani manco kana layar anu ngahaja diadegkeun di sisi lapang belah kalér. Aya sababarah pilem anu diputer. Teu karasa waktu téh geus peuting pisan mangsa pilem kabéh lekasan diputerna. Mangsa balikna teu kahaja meunang potongan pilem anu diteukteuk ku anu muterkeun pilem. Disidik-sidik mah geningan siga poto waé. Aya sababaraha hiji poto anu ngaruntuy. Katempo gambar jalma anu keur maén pilem. Kabéhanana euweuh bédana. Ampir sarua keur narangtung. Tina sababaraha gambar téh sarua waé kitu-kitu kénéh.

Naha nya ari keur diputer mah, gambar jalma-jalma anu dina pilem téh bet bisa hirup, bet teu cicing. Siga jalma biasa waé. Bakating ku loba kitu gambarna? Bisa jadi. Da waktu dina muterkeun pilemna, gulungan pilem téh geningan diputerkeun maké mesin. Tapi waktu muterna, naha gambarna henteu ngaleut ka luhur…?

(Gambar meunang nginjeum ti http://rickybrahmana.com/wp-content/uploads/2011/06/layar-tancap.jpg)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s