Guyang di Balong


Pikeun barudak anu di lemburna jauh ka walungan mah arang langka barisaeun ngojay atawa teuleum. Da kabiasaanana ogé arulinna téh lain ka leuwi atawa ngojay di walungan, tapi lolobana mah ulinna ka tegalan atawa kebon. Paling lamun arulin dina cai téh teu jauh tina guyang di balong anu aya di tampian.

Resepna guyang di balong, sakumaha resepna ngojay di walungan. Komo lamun lobaan mah, bisa hareureuy reujeung babaturan. Silih udag kawas ucing-ucingan, silih simbeuh ku cai balong, silih lelepkeun jeung silih balédog ku leutak. Anu wanian, guyangna osok ka tengah. Sedengkeun anu henteu mah, guyangna di sisi waé bari nyieun babalongan (balong laleutik meunang mendet maké taneuh balong) di sisi balong.

Guyang di balong anu keur dibedahkeun

Leuwih resep lamun balong anu dipaké guyangna téh sakalian dibedahkeun atawa urut ngabedahkeun. Guyangna téh sakalian néangan lauk panyésaan ngabedahkeun atawa impun. Atuh balik guyang téh oso beubeunangan, sahanteuna lauk jaér anakna-anakna wungkul mah atawa impun. Lamun henteu néangan lauk, bisa ogé néangan tutut atawa béngok (génjér). Éta ogé bisa diala lamun kabeneran aya di balong.

(Gambar meunang nginjeum ti pesbuk)