Takbiran


Maleman lebaran, mani ramé. Ti masigit, sora anu takbir mani aweuhan ngaliwatan Toa, silih témbalan. Sorana béda-béda, aya sora barudak, kolot jeung sora aki-aki. Ngan kabéh sora téh sorana lalaki, euweuh sora awéwé. Awéwé mah henteu ngiluan Takbiran di masigit, paling anu aya ogé ngadin Takbiran di imahna séwang-séwangan.

Wilujeng Boboran Siam 1 Syawwal 1432 H

Ti mimiti réngsé solat Isa, masigit geus ramé. Anu biasana mah ramé ku anu solat Tarawéh, ayeuna mah ramé ku anu Takbiran (da Tarawéhna geus lekasan). Ti gigireun masigit, ramé ku barudak anu nakolan sagala pikeun nganteur sora anu ngadulag. Aya anu nakolan kohkol meunang nyieun tina awi, aya anu nakolan awak bedug, aya ogé anu nakolan tihang paranti neundeun bedug.

Pokona mah kolot budak araya di masigit kalawan pagawéanana séwang-séwangan. Kolot mah rata-rata caricing di masigit pikeun ngiluan Takbiran. Ngan henteu ngumpul cicingna téh. Aya anu di hareup deukeuteun mimbar, aya anu di juru, aya anu di tengah. Aya anu sila mendeko, aya ogé anu ngadon diharudung sarung kusabab tiris. Malahan mah geus nyérélék ka wanci peutingna mah, naruntutan sawaréhna mah ngadon kérék di masigit.

Ari barudak, lolobana mah teu daék cicing. Aya anu ngadon cilingcingcat ka luar jeung ka jero masigit. Aya anu ngadon hareureuy reujeung babaturanana, aya anu husu ngiluan Takbiran, aya anu resep tatakolan. Pokona mah sagala rupa pagawéan dipilampah sakumaha kahayangna-kahayangna. Ngan aya hiji hal anu dianti-anti ku barudak mah nyaéta néangan dahareun anu dibikeunkeun ku urang lembur.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s