Ngadulag Ngurilingan Lembur


Dina wanci ngagayuh ka tengah peuting, barudak téh biasana mah beuki ramé. Pasalna mah aya hiji kabiasaan di lembur pikeun ngadulag bari ngurilingan lembur, mapay jalan gedé atawa jalan paranti liwat urang lembur. Nguriling bari ngadulagna téh lain ngan ukur raraméan ngadulag ngurilingan lembur tapi aya maksud séjén, nyaéta pikeun méntaan dahareun anu bakal dibikeunkeun ka masigit. Tapi sabenerna mah da lain ménta, da urang lembur teu kudu dipénta. Anu apal mah diburitna ogé geus nyadiakeun dahareun kayaning opak, rangginang, wajit reujeung papais katut cau pikeun dibérékeun ka barudak anu ngadon ngider bari ngadulag. Nya barudak anu ngahaja ngurilingan lembur téh teu kudu hésé capé ngengetrok panto unggal imah pikeun méntaan dahareun pikeun ka masigit. Urang lembur anu dina waktu ngadéngé sora bedug atawa dulag ngadeukeutan ogé geus sadia pikeun mikeunken dahareun meunang ngawadahan kana kérésék.

Wilujeng Boboran Siam 1 Syawwal 1432 H

Sanggeus ngurilingan lembur téh, barudak beubeunangan. Sanajan henteu kabéh urang lembur méré dahareun, tapi beubeunanganana bisa nepikeun ka dua karung dahareun. Da saacanna indit ogé barudak geus nyadiakeun wadah kayaning karung pikeun ngawadahan dahareun. Réngsé nguriling, baralik deui ka masigit bari babawaan. Babawaan téh diasupkeun ka masigit pikeun dipurak ku anu keur Takbiran. Teu tinggaleun ogé barudak anu ngadon nguriling. Malahan mah barudak apanan meni parebut dahareun, pada-pada ngajéwang jeung néangan dahareun anu dipikaresep ku séwang-séwanganana.

Atuh, di masigit téh jadi loba dahareun. Anu kadang mah tara nepikeun ka béak. Aya sésa nepikeun ka isukna waktu Lebaran. Anu wareg mah nya wareg. Komo barudak mah, da sagala dihanca. Dahareun anu dipikaresep moal moal diliwat.

Aya hiji hal anu disebut goréng dina ngeunaan dahareun ieu. Dahareun anu maké wadah atawa dibungkus kayaning papais, wajit jeung cau, osok matak bala masigit ku cangkangna. Terus ogé dahareun ieu osok dipaké heureuy, ngaheureuyan jalma anu keur saré. Anu heureuy téh lain ngan ukur budak, dalah ninggang di kolot ogé anu resep heureuy mah osok maké dahareun ieu pikeun ngaheureuyan batur. Jalma anu keur saré bari disalimut ku sarung, sarungna osok diasupan dahareun kayaning papais jeung wajit. Atawa ngadon ngahuapan anu keur saré. Dahareun meunang mesék téh diantelkeun kana biwir anu keur saré. Atuh anu ngalindur mah kadang aya anu ngadon ngalamotan dahareun bari saré.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s