Smart Defrag, Pakakas Paranti Mémérés Payil dina Hardis


Payil dina hardis (hard disk) anu ayang-ayangan atawa acak-acakan mangrupakeun hiji hal anu bisa nyababkeun kompiuter jadi beurat dina digawéna. Lamun payil hiji program anu aya dina hardis diperlukeun ku kompiuter pikeun dijalankeun téh ayang-ayangan, bakal nyababkeun kompiuter lila dina neangan jeung mindahkeun éta payil program kana memori. Kompiuter kudu néangan ka saban tempat dina hardis nepikeun ka kapanggih éta payil program anu dibutuhkeun. Jadi kusabab ayang-ayanganana payil, bisa nyababkeun beurat kana gawé kompiuter. Pikeun ngungkulan ieu kaayaan, diperlukan pakakas atawa program anu bisa digunakeun pikeun memener atawa mémérés payil-payil (data atawa program) anu aya dina hardis supaya ditata kalawan rapih.

Smart Defrag

Smart Defrag mangrupakeun hiji pakakas/program anu bisa digunakeun pikeun mémérés payil data/program anu acak-acakan dina hardis. Ieu pakakas téh mangrupakeun program anu haratis jeung miboga sababaraha kaonjoyan tibatan pakakas lainna anu miboga guna anu sarupa. Ieu pakakas bisa digunakeun pikeun mémérés payil dina hardis kalawan henteu katempo eukeur mémérés (digawéna kalawan nyumput), kalawan otomatis teu kudu dititah.

Pakakas/program ieu miboga kaonjoyan diantarana, miboga pangabisa pikeun mémérés payil kalawan gancang jeung episien, mémérés kalawan otomatis tanpa dititah.

Pikeun merlukeun ieu pakakas atawa program, bisa ngundeur Smart Defrag ti alamat loka IObit.com atawa freenew.net.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s