Lilikuran jeung Lailatul Qodar


Sakumaha kamaphum ku sakabéhna anu ngaranna bulan puasa kaahirnakeun mah osok dipaké pikeun néangan peutingan Lailatul Qodar. Peutingan ieu mangrupakeun peutingan anu kacida pentingan pikeun jalma-jalma anu paruasa. Jalma-jalma anu ngarti jeung apal kana kaagungan éta peuting, dina ahir bulan puasa osok beuki leket kana ibadahna, beuki nambahan ibadahna. Dina peuting-peuting lilikuran hususna peuting ganjil, saperti tanggal 21, 23, 25, 27 atawa tanggal 29 Romadon, bisa jadi mangrupakeun peuting Lailatul Qodar.

Maleman kodar (Lailatul Qodar)

Peutingan Lailatul Qodar mangrupakeun hiji peuting anu agung, anu dina peuting éta lamun hiji jalma migawé ibadah mangka éta ibadahna téh leuwih alus tibatan ibadah salila sarébu bulan. Jadi pikeun anu apal mah kana kaonjoyan éta peuting, bakal néangan éta peuting. Da peuting éta téh taya anu apal ninggangna dina peutingan kasabaraha. Ngan anu jelas, cenah saur pun guru mah bakal datangna téh dina peuting lilikuran anu ganjil.

Kusabab taya jalma anu apal iraha-irahana, biasana mah unggal peuting lilikuran hususna maleman ganjil osok dipaké itikap di masigit atawa tadarusan. Sanggeus réngsé solat Taraweh téh osok disambung ku tadarusan jeung itikap, henteu langsung balik ka imah.

(Gambar meunang nginjeum ti http://nahimunkar.com/wp-content/uploads/2011/08/makna_lailatul_qadar.jpg)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s