Bulan Puasa mah Waktuna Ngadulag


Salasahiji kabiasaan anu teu bisa leupas tina puasa téh nyaéta ngadulag. Ngadulag atawa nakolan bedug maké wirahma anu husus, biasa dipigawé lamun poé geus ngagayuh ka waktu kalangkang satangtung. Atawa reremenna mah dina waktu sanggeus bérés Solat Tarawéh. Dina waktu Solat Tarawéh réngsé, sanggeus sasalaman sababaraha urang barudak atawa rumaja osok ngahajakeun nakolan bedug reujeung kohkol anu ngahaja dijieun saméméh bulan puasa. Cara nakolana miboga cara anu husus, supaya dina nakolanana ngaluarkeun sora anu lumayan ngeunaheun. Lain ngan ukur satakol-takolna. Kusabab kitu, henteu kabéh budak anu bisa ngadulag. Ngan ukur sababaraha urang anu bisaeun téh. Paling lolobana mah jadi pangrojong wungkul ku jalan nakolan kohkol atawa nakola tihang bedug atawa nakolan awak bedugna. Jeung deuih unggal budak anu bisa ngadulag miboga wirahma séwang-séwangan, anu henteu sarua.

Bedug paranti ngadulag di masigit

Ngan aya waé anu teu resepeun kana ngadulag téh. Malahan mah osok jadi matak piambekeun. Cenah, sora dulagna matak gandéng. Komo lamun ngadulagna dina waktu pasosoré mah. Loba urang lembur anu deukeut ka masigit nyarékan, ulah ngadulag wayah kieu. Kitu cenah. Teu resepeunana téh teuing kusabab matak gandéng atawa kusabab teu ngeunaheun wirahmana. Da teu pernah nanyakeun. Ngan pernah sakali waktu mah, kulit sapi dina bedugna aya anu ngeureut maké péso atawa bedog. Jadi waé teu bisa ngadulag.

Aya-aya waé….

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s