Pikeun Ujang nu Rek Miang


Nyarek lain tanda ulah
Tapi jadi tanda nyaah
Sieun ujang jadi payah
Goreng teu bisa dipondah

Jaga daya paripolah
Pikirkeun sadaya lengkah
Kade ulah mapay salah
Napsu ka diri ngajajah

Jalan henteu kabeh datar
Kudu apal najan anyar
Pon kitu najan kawentar
Rumpil beda jeung tetelar

Talek ka anu ngagelar
Pamanggihna gera guar
Daluangna uar-uar
Manggih karurupet janglar

Hiji jadi pangwawadi
Ulah poho purwadaksi
Masing surti tur tarapti
Wiwitan kaluli-luli

Najan anggang ati manteng
Aya kereteg mun bingkeng
Pipikiran matak uleng
Tali hamo pegat kereng

Kanyaah kolot hususna indung

(Dicutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150328516121894, gambar diropea meunang nginjeum ti http://kebolangsing.files.wordpress.com/2010/01/kasih-ibu.jpg)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s