Muterna Waktu Puasa ka Puasa


Asa cikeneh urang rineh
Ka sisi ka gigir teu noleh
Mapay pacabakan kokoreh
Aya leuleuwih mere maweh

Asa kakara bieu urang nampeu
Teu dahar najan ukur sampeu
Teu lincah balilah, limpeu
Lain sabab salah dahar, weureu

Asa kamari urang taki-taki
Beuteung kosong moal salatri
Ngajauhan hal nu jadi daki
Beurang, istri ngajauhan salaki

Asa kakara urang ngumbara
Sabelas bulan teu katara
Runtuyan waktu nu nyaliara
Ayeuna balik deui ka muara

Apanan bieu bulan Rajab
Sakilatna kawas nu serab
Gancang lir bengsin kalentab
Mun dahar mah matak olab

Ayeuna nincak bulan Rewah
Lain waktuna euwah-euwah
Nengetan sagala pilampah
Sugan na waktuna bisa bungah

Isukan geningan puasa
Nu dianti beh ditu mula
Teu kudu nunggu ka jaga
Teu karasa ninggang mangsa

Isukan geningan puasa
Sugan nepi kana waktuna
Dipaparin waktu waluya
Sampurna mapag puasa

Diri nyampeur sasieur
Kukumpul dingkul beunyeur
Najan na sirah matak lieur
Jaga nu bakal kasampeur

Nincak puasa mawa bagja
Tatan-tatan ti anggalna
Siap elmu jiwa jeung raga
Reug-reug panceg dirina

Diri jeung napsu saha eleh
Padungdung silih tojeh
Najan katempona ngalempreh
Ahir baring nyata mana nu soleh

(Dicutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150321325491894)