Wilujeng Mapag Sasih Shaum Romadhon 1432 H


Bulan anu dianti-anti
Kiwari bakal balik deui
Hareupeun kawas kamari
Susuganan bisa nepi

Bulan anu didago-dago
Nungguan nepi ka manco
Geus di aya lawang panto
Rebun-rebun geus katenjo

Bulan nu ditunggu-tunggu
Ti baheula mula beh ditu
Najan itungan geus tangtu
Tetep teu nolih na waktu

Bulan puasa nu diteda
Geus cunduk dina waktuna
Nyanggakeun pangbagea
Pamaksudan bisa laksana

Bulan anu agung kacida
Ayeuna di hareupeun dada
Siapkeun bekel asupna
Camkeun naon kahayangna

Wilujeng Mapag Sasih Shaum 1432 H

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s