Wilujeng Mapag Sasih Shaum Romadhon 1432 H


Bulan anu dianti-anti
Kiwari bakal balik deui
Hareupeun kawas kamari
Susuganan bisa nepi

Bulan anu didago-dago
Nungguan nepi ka manco
Geus di aya lawang panto
Rebun-rebun geus katenjo

Bulan nu ditunggu-tunggu
Ti baheula mula beh ditu
Najan itungan geus tangtu
Tetep teu nolih na waktu

Bulan puasa nu diteda
Geus cunduk dina waktuna
Nyanggakeun pangbagea
Pamaksudan bisa laksana

Bulan anu agung kacida
Ayeuna di hareupeun dada
Siapkeun bekel asupna
Camkeun naon kahayangna

Wilujeng Mapag Sasih Shaum 1432 H

Munggahan Mapag Bulan Puasa


Dina nyinghareupan bulan puasa, osok manggihan kecap munggah atawa munggahan. Duanana miboga harti anu ampir sarua jeung asal kecap anu sarua nyaéta munggah. Munggah atawa munggahan biasanna mah osok dikaitkeun reujeung mapag bulan puasa. Lamun arék bulan puasa osok aya munggahan. Sanajan kitu anu ngaranna munggah mah lain ngan ukur arék puasa wungkul, da kecap munggah kapanggih ogé nalika dina ibadah haji nyaéta munggah haji.

Terus, naon atuh hartina munggah atawa munggahan téh?

Wilujeng Mapag Sasih Shaum 1432 H

Lamun dina ibadah haji mah, anu ngaranna munggah téh osok dihartikeun ku naék. Jadi munggah haji téh hartina mah naék haji. Naék darajatna jadi haji.

Kumaha atuh lamun munggahna téh dina nyanghareupan bulan puasa? Dina hal ieu bisa ogé disebut naék, nyaéta naék kana bulan puasa. Jadi jalma anu munggahan téh geus siap-siap bakal arék ngalakonan kahirupanana dina bulan puasa.

Kumaha atuh ari munggahan téh?

Munggahan mah mangrupakeun budaya anu aya di masarakat dina mapag bulan puasa. Biasana mah dina mapag bulan puasa téh jalma-jalma osok ngarumpul reujeung kulawarga-kulawargana. Da dina pasna munggahan mah, biasana anu sarakola atawa gawé téh aya kalana peré. Jadi bisa ngusahakeun pikeun ngumpul. Kusabab kulawarga téh bisa ngumpul ngariung, dina mapag bulan puasa téh osok sagala diayakeun utamana kadaharan. Supaya kabéhanana bisa ngasaan, taya anu kaliwat. Salian ti éta, dina mapag bulan puasa ogé aya kabiasaan dikuramas, nyaéta mandi dina poéan saacan puasa poé kahiji.