Tulisan Mimiti, Ngamimitian Nulis


Ternyata susah ogé geningan ngamimitian nulis di blog téh. Nulis naon nya? Bingung ogé. Ngan rencanana mah kuring téh hayang nulis ngeunaan komputer. Sagala hal anu aya pakaitna reujeung komputer. Pokona mah ngeunaan komputer. Naha arék ngeunaan wujud komputerna atawa programna. Wujudna leuwih condong kana pakakas anu nyata katinggali wujudna, anu leuwih dikenal ku ngaran hardware dina Basa Inggris. Sedengkeun ngeunaan program mah leuwih condong kana perkara anu aya dina komputer tapi teu katempo wujud aslina jeung teu bisa dicekelan atawa dirarampa wujudna. Ngan program ieu bisa katinggali hasilna lamun komputerna dihurungkeun. Program ieu arék anu geus nyampak tinggal maké atawa program anu bisa dijieun sorangan, anu dirarancang ku sorangan jeung dipolahkeun ku sorangan ogé.

Komputer

Nulis ngeunaan ieu téh lain tanpa maksud. Urang kudu apal kana kamajuan jaman anu terus maju. Hususna nya ngeunaan tehnologi komputer. Anu ngaranna komputer mah moal laas ku jaman, bakal terus mekar jeung nérékél naék kamampuhanana. Lamun kamari mah kakara bisa kitu, poé ayeuna mah geus béda deui kamampuhan komputer téh. Pon kitu deui dina poé isukan, tangtuna ogé bakal miboga kamampuhan anu leuwih tibatan poé ayeuna.

Maju jeung maju. Kitu jeung kitu.