Cimata Taya Pamuntangan


Hawa panas nerekab saban madhab
Tikoro garing jadi halabhab
Elekesekeng siga diuk na talahab
Panasna lain tanpa sabab

Taneuh beureum nu jadi saksi
Ngampar nepi ka sisi-sisi
Garing kahalodoan teu ngari
Tatanggkalan jadi kareri

Jalan nanjak ka kidulkeun
Jalan satapak paranti neundeun
Neundeun harepan sampeureun
Susuganan jaga bisa pakeun

Aisan beurat nanggeuy
Sanajan hamo aya nu geuhgeuy
Teu burung kudu wae meureudeuy
Ditambah panas matak euceuy

Upluk-aplak pakebonan
Jarangkung pisan galengan
Jarang aya nu pepelakan
Waas kana dangdanan

Jugjugan ilang sampeuran
Ilang tanpa tilas amparan
Ngahelas jauh ka sarakan
Nyorangan tanpa pamuntangan

Cimata kula ngeclak na dada
Lain kusabab era parada
Sungkeman bet bisa katunda
Iraha bakal laksana paneja

-

(Dicutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150307363281894)

Kamari Bulan Puasa, Isukan Bulan Puasa Deui


Teu karasa geningan nyérélékna waktu téh. Asa anyar kénéh nincak bulan Puasa téh. Asa can lila ninggalkeun bulan Puasa téh. Ayeuna geus nincak bulan Rewah deui. Mangkaning geus tanggal lilikuran, anu sababaraha poé deui ogé tangtuna bulan Rewah téh bakal lekasan. Bulan Rewah lekasan bakal asup kana bulan Puasa.

Geus bulan Puasa deui geningan.

Bakating ku ngeunahna hirup di dunya, waktu téh teu karasa nyérélékna. Ti detik ka detik, menit ka menit, jam ka jam, poé ka poé, minggu ka minggu jeung ti bulan ka bulan téh mani gancang pisan majuna. Kamari bulan puasa, isukan ogé geus bulan puasa deui. Basa éta ogé apanan ngalaman bulan puasa anu saterusna diselang ku sabelas bulan panyelangna, saméméh manggih deui bulan puasa. Muter terus waé ti puasa ka puasa, kitu jeung kitu. Ngan nepikeun ka iraha atuh arék muteran waktu ti puasa ka puasa téh?

Naha aya hal anu penting atawa miboga harti pikeun kahirupan dina muterna waktu éta téh…?

Lamun niténan kahariwang kamari basa ninggalkeun bulan puasa, sieun teu panggih deui reujeung bulan puasa taun hareup, mudah-mudahan teu kajadian. Mudah-mudahan bisa nepi ka bulan puasa anu geus di hareupeun. Ulah kapegat ku nanaon, pangpangna mah ku tungtung hirup. Kahariwang mudah-mudahan jadi doa pikeun nepikeun deui kana bulan puasa isukan.

Kalender taun 2011 atawa 1432 H

Bulan puasa mangrupakeun bulan anu agung, anu teu bisa dimomorékeun kitu waé. Di jero bulan puasa kacida loba hal-hal anu penting jeung miboga harti anu penting pikeun kahirupan, boh kahirupan di dunya pon kitu deui kahirupan di aherat. Kusabab kitu, saacanna asup kana bulan Puasa téh kudu miboga rarancangan jeung kahayang pikeun ngalakonan kahirupan salila bulan Puasa. Ulah nepikeun ka bulan puasa téh kawas bulan-bulan séjénna anu taya punjulna, anu teu miboga harti nanaon.

Kumaha atuh supaya bisa nyanghareupan bulan Puasa kalawan sampurna?

(Gambar meunang nginjeum ti http://lh5.ggpht.com/-5gSOmqjNdT8/TSSlOLNQFII/AAAAAAAAIB0/oEpdj7rgPhE/kalender_2011.jpg)

Google dina Basa Sunda


Telat atuda apalna. Tapi keun baé lah telat ogé. Dibandingkeun jeung henteu pisan mah, leuwih alus telat.

Ngeunaan Google dina basa Sunda, ti baheula mula geus aya atawa geus nyampak (ngan teuing ti taun iraha mimiti ayana). Google dina basa Sunda sarua waé reujeung Google biasa, ngan bédana téh ngeunaan kekecapan anu ditampokeun dina situs wébna jeung katerangan Google Basa Sunda. Ari pakeun atawa kagunaanana mah sarua waé pikeun néangan sagala hal anu aya di dunya internet sakumaha Google dina aslina.

Google dina Basa Sunda

Pikeun bisa asup ka loka Google Basa Sunda bisa ngaliwatan alamat http://www.google.com/webhp?hl=su anu bakal langsung asup ka Google vérsi Basa Sunda. Sedengkeun lamun maké Basa Inggris atawa Basa Indonésia, bisa ogé maké cara: Klik panumbu Language Tools (lamun asup ngaliwatan google.com) atawa Perangkat Bahasa (lamun asup nagliwatan google.co.id). Dina lambaran anu kaluar, téangan jeung pilih (klik) panumbu atawa kecap Basa Sunda atawa Sunda. Mangka saterusna bakal asup ka loka Google Basa Sunda.