Niron Nalika Ujian EBTANAS


Dina nyinghareupan ujian ahir atawa ÉBTANAS, barudak kelas genep teh dititah ngendong di bumina pun guru di deukeuteun sakola tempat ngayakeun ujian ÉBTANAS. Sabab lamun didugdag mah lumayan jauh, bisi pas dina ngiluan ujianana kabeurangan. Barudak sakelas téh diangkir kabehanana pikeun ngendong salila ujian ÉBTANAS. Salian supaya ulah kabeurangan ogé supaya aya anu mapatahan ngapalkeun dina waktu peutingna.

Dina waktu isuk-isukna arék ngalaksanakeun ujian, barudak anu arék ujian téh dibekelan lalab jeung beubeutian kayaning jahé, laja jeung sajabana, anu kabeneran aya di kebon hareupeun bumina pun guru. Bekel téh diasupkeun kana wadah tina kérésék aya kana tilu kérésék mah. Saur pun guru, éta bekel téh kudu dibikeunkeun ka anu nalingankeun ujian ÉBTANAS saacan prungna ujian. Kadé ulah nepikeun ka kapendakeun ku anu ngaroris ujian, kitu pamundut pun guru téh.

Barudak sakola keur ujian

Waktu asup waktuna ujian saméméh soal ujian dibagikeun, kérésék babawaan téh dikahareupkeun dibikeunkeun ka anu nalingakeun ujian ÉBTANAS. Ku anu nalingakeun ÉBTANAS, éta kérésék téh disimpen di jero bangku (disumputkeun). Sanggeus kitu mah prung waé ujian téh dilaksanakeun. Barudak anu miluan ujian harusu nengetan soal dina lembaran ujian.

Ngan teu lila ti harita, budak anu diukna di panghareupna ngaharéwos ka budak anu di tukangeunana bari mikeunkeun lambaran keretas leutik. “Papaykeun ka tukang,” pokna.

Ditengetan geningan lambaran keretas téh aya tulisan angka atawa nomer jeung abjad. Katut aya panambahna di bagéan handapna ku sababaraha kalimah. Siga mangrupakeun jawaban soal ujian. Nya, buru-buru waé ditiron (dipindahkeun) éta tulisan dina lambaran keretas leutik téh kana keretas jawaban. Sanggeus réngsé mah dipapaykeun ka tukang. Teu bisa lila nyenyekel éta keretas téh da anu ditukangeun ngabuburu waé.

(Gambar meunang nginjeum ti http://3.bp.blogspot.com/-gErvC3sOUL8/TcqH0W5E6rI/AAAAAAAAAQQ/2kOB2_fOAfU/s1600/SAM_3639.JPG)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s