Samagaha


Aya kokoplahu, aya samagaha.
Kokoplahu mah kajadianana ti peuting, sedengkeun samagaha mah kajadianana waktu ti beurang. Duanana sarua nuduhkeun kaayaananu sakuduna caang, bet poék kusabab euweuh atawa kurang cahya. Poék sotéh kusabab anu biasana nyaangan téh bet kasilep, ilang kusabab kahalangan. Sanajan duanana nuduhkeun hal anu ampir sarua, dina kahirupan mah jalma-jalma téh condong atawa leuwih beurat kana kajadian samagaha. Sabab samagaha mah da kaciri pisan kaayaanana. Ari kokoplahu mah tara teuing atawa ngan saeutik anu merhatikeun. Keur mah kajadianana ogé ti peuting, anu geus biasa lamun poék téh, da dina wanci peuting mah jalma-jalma teh lolobana mah ngaringkeb waé di imah pikeun saré.

Samagaha, panon poé kahalangan bulan

Sedengkeuna ari samagaha, kalolobaan jalma pasti apal kana kajadianana. Dina wanci pabeubeurang mah, jalma-jalma téh apanan digarawé atawa apal kana kaayaan sakurilingeunana. Jadi lamun aya kajadian samagaha téh bakal apal. Beurang anu sakuduna mah caang disorot ku cahyana panon poé, kusabab aya samagaha jadi poék atawa rada poék. Poék ieu lain karana panon poé kahalangan ku reueuk atawa méga, tapi aya bulan anu ayana diantara alam dunya jeung panon poé. Kuayana bulan di antara alam dunya jeung panon poé ieu, cahya panon poé anu sakuduna nepi ka alam dunya, kahalangan ku bulan. Kusabab kahalangan, cahya teu nepi ka alam dunya. Poékna alam dunya ku sabab samagaha, gumantung kana perenahna bulan. Lamun perenahna bulan téh lempengan antara panon poé jeung alam dunya, bisa waé poékna lumayan. Lamun bulan téh rada lingsir saeutik tina lempengan panon poé jeung alam dunya, poékna teu katara teuing.

(Gambar meunang nginjeum ti http://4.bp.blogspot.com/_efuIYDP4AQ8/TU9XEb9LB-I/AAAAAAAAACM/qnbAfsuqfHg/s1600/Gerhana-Matahari-Total-di-Chili.jpg)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s