Smansalingga ’82, Blog Alumni SMAN 1 Sumedang Taun 1982


Blog ieu mah mangrupakeun blog husus pikeun alumni SMA Negeri 1 Sumedang taun 1982. Sanajan kitu, eusi ieu blog mah lain ngan ukur pikeun alumni SMA Negeri 1 Sumedang wungkul. Da eusina mah loba rupana, anu bisa dibaca ku jalma umum salian ti lulusan SMA 1 Sumedang.

Eusina ieu blog kacida rempegna. Hal ieu teh bisa katempo ku jumlah tulisan reujeung katagori anu aya. Aya katagori Gogonjakan, Kalangenan, Sajarah hususna sajarah Sunda katut sajarah Sumedang, umum, carpon jeung katagori séjénna.

Waktu dilongok, tulisan pangahirna dina ieu blog téh maké judul Ha Ha Ha (15) anu eusina ngeunaan humor atawa heureuy.

Lamun ngalongok kana lambaran Perkawis ieu blog, bakal kapanggih ngeunaan ieu blog. Tujuan dijieunna ieu blog jeung ngeunaan katagori-katagori anu aya. Kitu deui pikeun anu arék ilubiung dina ieu blog moal dimomoré, bakal diangken. Boh ku jalan ngirim tulisan atawa poto.

Pameunteu blog Smansalingg82

Anu panasaran kana ieu blog, mangga waé longok blog Smansalingga ’82 di alamat http://smansalingga82.wordpress.com/

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s