Kokoplahu dina Wanci Peuting Tadi


Kokoplahu….

Peuting tadi aya kajadian anu ngaranna kokoplahu.

Naon atuh ari kokoplahu téh?

Kecap kokoplahu, jarang pisan kadéngéna. Ngan ieu kecap téh pernah kapanggih baheula mangsa keur leutik. Kecap kokoplahu ampir sarua reujeung samagaha. Duanana ogé nuduhkeun kana kaayaan anu poék, anu sabenerna mah kudu caang atawa rada caang.

Dina wanci peuting, anu osok nyaangan téh nyaéta bulan. Arék bulan sapasi atawa bulan purnama, anu penting mah bulanna aya cahayaan jeung nyaangan poékna peuting. Ngan dina waktu peuting tadi mah, bulan anu keur sumedeng purnama téh, dina wanci ngagayuh ka janari gedé, bet ngaleungit. Bulan anu cahayaan téh leungit siga anu dilegleg ku poékna peuting.

Ceuk warta mah cenah peuting tadi téh aya kajadian kokoplahu. Bulan aku kuduna cahayaan téh jadi poék kusabab bulanna henteu kasorot ku cahya panon poé. Cahya panon poé anu kuduna keuna kana bulan téh kahalangan ku bumi. Kusabab kahalangan, bulan jadi poék.

Bulan anu arek kapoekan ku kalangkang bumi

Lamun diibaratkeun dina keur lalajo wayang mah, lamun hiji jalma nangtungna di tukangeun batur bakal ngarasa kapoékan kusabab kahalangan ku jalma anu aya dhareupeunana. Cahya lampu patromak anu aya di panggung téh moal bisa nyaangan éta jalma sapanjang batur anu dihareupeunana ngahalangan kénéh.

(Gambar meunang nginjeum ti http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42639000/jpg/_42639603_sharp.jpg)

One thought on “Kokoplahu dina Wanci Peuting Tadi

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s