Janggélék Jalma dina Organisasi (Bagean Kadua)


[Nuluykeun tulisan nu tiheula]

Waktu sakola di paguron luhur, anu ngaranna ilubiung dina organisasi téh geus jadi hiji pangabutuh. Loba mangpaat anu bisa dicokot tina ilubiungna dina organisasi anu aya di paguron luhur. Sabenerna mah da anu ngaranna organisasi téh lain ngan ukur di tingkat paguron luhur wungkul. Ti mimiti SMP ogé geus aya anu ngaranna organisasi téh, ti mimiti OSIS nepikeun ka ékstrakurikulér. Malahan mah apanan di tingkat lembur ogé aya anu ngaranna organisasi HIRMAS (Himpunan Remaja Masjid) jeung Karang Taruna.

Struktur Organisasi

Ku ngiluan kana organisasi bisa hiji jalan pikeun nambahan pangarti reujeung pangaweruh utamana ngeunaan organisasi. Salian ti bisa nambahan babaturan anu bisa waé béda jurusan atawa kelas. Mangpaat anu leuwih jauhna bisa dipikawanoh ku pihak séjén diantarana waé babaturan sasakola, guru-guru atawa dosén. Komo lamun jadi pupuhu éta organisasi, bisa kawentar ka sababara sakola.

Dina hal ngiluan organisasi ieu, teu salawasna jalma anu ngiluan organisasi aya janggélék dirina. Aya sababaraha (kitu ogé lamun embung disebut loba) jalma anu ngiluan organisasi téh ngan ukur ngaranna wungkul. Aya jalma anu ngan ukur ditulis wungkul ngaranna dina struktur organisasi, sedengkeun jalmana mah jarang hol atawa datang dina keur ayana kagiatan organisasi.

Kajadian ieu téh henteu saeutik. Lamun nilik kana lobana jalma anu aya tulisanana dina struktur organisasi mah moal kurang jalma lamun dina prakna ngayakeun kagiatan. Ngan nya kitu téa, sanajan loba (ngaran) jalmana, anu remen ilubiung dina kagiatanana mah bisa kénéh diitung maké ramo.

Ieu nuduhkeun yén henteu kabéh jalma anu ngaranna ditulis dina struktur téh bisa ngiluan ilubiung dina kagiatan organisasi anu diiluan ku éta jalma.

Jadi sabenerna mah anu ngaranna janggélékna hiji jalma téh lain ngan ukur ku ngaku-ngaku wungkul, tapi kudu aya bukti yén éta jalma téh bener-bener aya dina hiji tempat atawa kaayaan. Lamun hayang bener-bener diaku janggélék dirina, lain ngan ukur ku ayana ngaran wungkul, tapi kudu dibarengan ku pagawéan anu nyata.

2 thoughts on “Janggélék Jalma dina Organisasi (Bagean Kadua)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s