Patani jeung Pesbuk


Dina pakaitna patani jeung pesbuk, aya perkara anu matak hémeng. Naha bener kitu anu maké pésbuk téh lolobana mah patani?

Lamun bener kitu, kira-kirana percaya teu? Jeung naon sababna…?

Nurutkeun warta ti hiji situs, cenah anu jadi anggahota pésbuk téh lolobana patani.

Anu jadi kapanasaran téh, naha bet bisa…?

Bisa waé sigana mah kusabab jaman téh geus kacida majuna, jadi waé sanajan pagawéanana patani tapi resep pesbukan. Atawa memang geus robah, anu tadina patani téh ayeuna mah ganti pacabakan jadi tukang pesbukan.

Tapi, kelanan….

Nurutkeun éta warta, anu disebut patani dina anggahota pésbuk mah lain patani biasa. Sebutan patani pikeun anggahota pésbuk téh lain ku sabab pagawéan sapopoéna jadi patani atawa di kebon, tapi kusabab resep jeung remen maén kekebonan dina situs pésbuk.

Kekebonan di pesbuk

Sakumaha anu geus kamaphum ku sakabéh anggahota pésbuk, dins pésbuk téh loba pisan anu ngaranna kaulinan anu disebut gim téa. Hiji kaulinan anu loba pisan anu maénkeunana téh nyaéta gim farmville. Farmville mangrupakeun gim anu dijerona ngajak anggahota pesbuk pikeun nyieun kekebonan. Kekebonan anu sakumaha dina kahirupan nyata, kudu dipelakan (kaasup kudu dipacul saméméh dipelakan) dilongokan supaya ulah loba hama jeung jukut jeung dipanén dina waktuna panén (lamun dina waktuna panén henteu dipanén waé, buahna bakal buruk).

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s