Gim Kaulinan Barudak


Aya anu miboga pamanggih pikeun ngungkulan beuki saeutikna barudak anu resep kana kaulinan barudak teh ku jalan nyieun gim ngeunaan kaulinan barudak. Bray! Bisa ogé cara ieu dipaké. Sahenteuna barudak anu resep maén gim téh bisa mikawanoh kaulinan barudak. Ngan lamun ditengetan mah aya hal anu bisa ngaganjel kana perkara (gim kaulinan barudak) ieu téh. Lamun tujuanana ngan ukur supaya dipikawanoh wungkul mah, bisa dipaké jalan ieu téh. Ngan lamun tujuanana leuwih ti éta (contona supaya barudak apal kana mangpaat kaulinan barudak), aya anu kurang dina gim kaulinan barudak. Sanajan dihenteu-henteu ogé, aya hal atawa kaayaan atawa budaya anu goréng dina maén gim.

Budak anu keur maen gim

Sakumaha anu geus kamaphum ku kaumuman jalma, anu ngaranna gim mah osok matak ngeungeunaheun ka barudak anu maén gimna, anu tungtungna bisa hayang deui maén bari teu nempo kana kaayaan. Loba barudak (jalma) anu ngeungeunaheun maén gim jadi poho kana nanaon. Pangpangna poho kana waktu. Salian ti éta, maén gim mah osok matak mencilkeun diri tina kahirupan reureujeungan. Maén gim teu kudu gaul jeung batur, ku jalan sosoranganan ogé bisa waé. Ieu mangrupakeun sabagéan goréng anu disababkeun ku maén gim.

Béda reujeung kaulinan barudak. Anu ngaranna kaulinan barudak mah diwawatesanan ku waktu reujeung tempat. Ampir kabéh kaulinan barudak moal bisa dipilampah sapanjang waktu. Kitu deui tempatna, merlukeun tempat anu merenah dina milampah kaulinanana. Salian ti éta ogé, dina migawé kaulinan lolobana mah merlukeun batur dina maénna. Ngan ukur sababaraha hiji kaulinan anu bisa dipilampah ku sosoranganan. Jeung lamun maén sorangan téh asa teu ramé atawa moal ramé.

Jadi ku hal ieu aya perkara anu teu bisa kacumponan ku jalan nyieun gim ngeunaan kaulinan barudak. Sanajan kitu lamun aya gim ngeunaan kaulinan barudak téh, nya aya alusna ogé pikeun mikawanoh kaulinan barudak mah.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.playerzblog.com/wp-content/uploads/2010/12/Best-PC-Games.jpg)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s