Ngasah jeung Diajar/Latihan


Dina kahirupan, anu ngaranna ngasah téh lain ngan ukur ngasah pakarang wungkul. Atawa ngan ukur ngasah pakarang pikeun digawé di pakebonanan wungkul. Anu ngaranna ngasah téh dina rupa-rupa widang ogé kacida diperlukeunana. Arék pangabisa atawa pangaweruh kudu diasah. Éta pangaweruh atawa pangabisa téh kudu diasah supaya seukeut.

Barudak keur dialajar

Dina hal ngasah pangaweruh atawa pangabisa ieu, kabéh ogé geus papada ngarti atawa surti jeung apal. Ngan dina ngasahna sahanteuna aya dua golongan jalma.

Sakumaha anu bisa katempo dina kajadian dua urang patani anu disebutkeun ti heula (Mang Édas jeung Mang Édun), duanana ogé sarua ngasah heula pakarangna; anu ngabédakeun téh dina kumaha ngasah pakarangna wungkul. Dina ngasah pangaweruh ogé sarua waé aya anu matak béda dina perkara kumaha atawa waktu ngasahna. Aya anu ngasahna téh ngan ukur sakali wungkul dina arék nyanghareupan hiji perkara. Aya ogé anu ngasahna téh dina arék nyanghareupan reujeung eukeur nyanghareupan éta perkara.

Dina ngasah pangaweruh bisa ku cara latihan atawa diajar. Diajarna lain ngan ukur sakali dina waktu mimiti wungkul, tapi ogé dina sapanjang jalan kudu terus latihan.

One thought on “Ngasah jeung Diajar/Latihan

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s