Naheunan Treuk


Baralik sakola téh ngabring ka lembur mapay jalan gedé anu tacan diaspal. Jalanna loba anu linduh iuh ku tatangkalan anu jaradi di sisi jalan. Indit jeung baralik sakola téh laleumpang waé da euweuh angkutan anu biasa narik jalma anu indit-inditan. Da anu ngaranna motor mah jarang kénéh, bisa kénéh diitung anu mibogana. Paling anu bisa dipaké  narik jalma téh mobil treuk anu kabeneran ngulampreng arék narik suluh.

Lamun kaparengan eukeur baralik sakola papanggih reujeung mobil treuk anu satujuan, mobil téh osok pada megat ku barudak. Nya lamun supirna haat ngajak tumpak mah mobil téh osok eureun supaya barudak bisa naraék ka luhur mobil. Sanajan henteu dipegat ogé lamun supirna bageur mah osok ngajak tumpak. Ku kituna ogé barudak téh bisa galumbira ogé bisa tumpak mobil.

Mobil treuk narik jalma

Ngan aya kalana supir téh najan dipegat ogé, henteu daékeun ditumpakan ku barudak. Nya alesanana mah bisa rupa-rupa. Naha bisa kusabab mobil treukna beurat kusabab narik suluh atawa henteu satujuan reujeung tujuan barudak atawa ogé mobil treukna narik keusik. Lamun narik keusik mah supir téh biasana mah embungeun mawa barudak. kusasab osok matak sesek kana keusikna.

Ari pikeun barudak, lamun mobil treuk anu dipegat tapi henteu eureun téh osok matak jadi pikakeuheuleun. Osok pada ngararungakeun supaya éta mobil téh meunang cilaka atawa tiguling. Tapi biasana mah ngan saharitaeun, tara kateterusan.

Ngan aya hiji perkara anu bisa matak kapapanjangan. Lamun keuheulna kaleuleuwihi, barudak téh lain ngan ukur ngadarungakeun goréng tapi osok dibarung reujeung pagawéan anu matak nyilakakeun, pangpangna pikeun mobil treuk. Aya kajadian barudak téh osok nyieun paranti naheunan ban treuk maké paku supaya ban treukna bitu. Paku anu paranjang kira-kira sacuruk téh téh dipakukeun kana papan anu ipis. Pakuna aya sababaraha hiji manu ranggéténg. Lamun nojos téh matak raheut.

(Gambar meunang nginjeum ti http://media.vivanews.com/images/2009/09/25/76997_pemudik_naik_truk_di_jalan_kelok_44_maninjau__sumatera_barat.jpg)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s