Budak Urang Inggris Diajar Basa Inggris


“Yéh, manéh nyaho teu, yén urang Inggris ogé keur leutikna kudu diajar Basa Inggris?” Si Acim nanya ka si Duyéh.

“Henteu….” Témbal si Omon.

“Ceuk guru kuring di sakola cenah mah, matak urang Inggris pinter basa Inggris ogé pédah wae diajar basa inggrisna téh ti keur leutik kénéh.” Ceuk si Acim deui.

“Kitu nya?”

“Heueuh. Bener cenah mah. Diajarna teh ti keur leutik keneh.”

“Terus, maksud manéh ngobrolkeun ngeunaan éta arék naon kitu?” Si Duyéh panasaran.

“Teu nanaon….” Si Acim ngabéléhém.

“Ih teu puguh kitu.” Si Duyéh ngabalieur.

“Lain kitu. Ieu mah, lamun urang ogé diajarna ti keur leutik kénéh mah sigana pinter meureunan nya?” Ceuk si Acim bari ngahuleng.

“Nya puguh waé atuh. Urang ogé apanan pinter kana basa Sunda téh kusabab diajarna ti leuleutik kénéh.” Ceuk si Duyéh.

“Heueuh nya….” Ceuk si Acim.

Barudak urang Inggris

“Tapi…?” Si Acim teu kebat nyaritana. Manehna ngahuleng.

“Tapi naon?” Si Duyéh nyelok.

“Tapi lamun urang Inggris henteu diajar basa Inggris, terus maranéhna ngomong basa naon nya?” Ceuk si Acim siga anu nanya ka sorangan.

“Éta meureunan ceuk guru manéh kumaha?” Si Duyéh malik nanya.

“Nu matak éta henteu kapikiran harita mah. Ngan ayeuna kakara kapikiran.”

“Kapikiran naon?”

“Heueuh. Naha urang Inggris bet diajar basa Inggris. Apanan basa Inggri téh basa maranéhna lain?” Ceuk si Acim deui.

“Ah kuring mah moal milu mikiran.” Ceuk si Duyéh.

“Lain kitu. Anu kapikiran ku kuring mah, mangsa keur laleutikna mah maranéhna téh maké basa Sunda. Kusabab kitu maranéhna téh dialajar basa Inggris ogé.”

“Kitu nya?”

Si Acim teu ngajawab. Manéhna mikir heula.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.cai.org/files/images/photo-albums/kidsalbum-2006/pic_3.jpg)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s