Hirup Jalma Reujeung Huripna (Bagean 2)


Sakumaha anu disebutkeun dina tulisan anu kahiji, hirup jalma téh pasti dibarengan atawa dirojong ku bekel pikeun ngalakonan kahirupanana. Naha arék bekel pikeun ngalalakon kahirupan di dunya, pon kitu deui reujeung kehirupan sanggeus di dunya ieu.
Jalma anu kumelendang di dunya ieu dibéré sagala rupa bekel ku Gusti Alloh supaya bisa ngalakonan kahirupan kalawan sakumaha mistina. Salaku anu ngahirupkeun reujeung ngusik malikeun mahlukna, Gusti Alloh geus nyawiskeun sagala rupana pikeun kahirupan jalma. Salian ti bekel pikeun ngalakonan kahirupanana, Gusti Alloh ogé mekelan jalma ku tujuan kahirupan. Da hirupna jalma di dunya ieu téh lain ngan wungkul hirup terus paéh anu henteu ngabogaan tujuan, tapi hirupna jalma téh ngabogaan tujuan atawa maksud anu pasti. Tujuan atawa maksud hirupna jalma ieu geus dicawiskeun ku Gusti Alloh ka unggal jalma. Jadi kahirupan jalma téh lain ngan ukur dibéré bekel pikeun ngalakonan hirupna wungkul, tapi ogé dibéré papagon atawa cekelan pikeun ngajalankeun kahirupanana.

Kusabab éta, unggal jalma anu apal kana hirup reujeung huripna, moal bisa leupas tina maksud ngajalankeun kahirupanana. Anu béh dituna, hirupna téh pasti ngaliwatan jalan anu bener anu satuhu reujeung naon anu sakuduna. Jalan kahirupanana bakal mapay jalan anu geus dicawiskeun ku anu méré kahirupan jeung kahuripan.

Hirup Hurip Jalma

Jalma anu apal kana hirup huripna, tangtu bisa ngajalankeun kahirupanana kalawan bérés roés. Moal loba teuing cawadeunana.

3 thoughts on “Hirup Jalma Reujeung Huripna (Bagean 2)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s