Kompiuter teh Pakakas Paranti Ngitung


Jaman ayeuna mah anu ngaranna kompiuter (komputer maksudna) téh geus teu anéh deui. Ampir di unggal imah, pangpangna jalma-jalma di dayeuh ngabogaan kompiuter. Jadi anu ngaranna kompiuter téh geus teu jadi barang anu jarang deui. Loba jalma anu merlukeun éta kompiuter pikeun migawé pagawéanana. Loba pagawéan anu bisa dipigawé ku jalan maké kompiuter. Ku ayana kompiuter, kahirupan jalma jadi bisa leuwih gampang. Pagawéan ti mimiti nulis, ngokolakeun data, ngitung nepikeun ka ngagambar, bisa dipigawé maké kompiuter. Malahan mah pikeun ngadalikeun hiji barang ogé bisa maké kompiuter.

Kompiuter jaman baheula, Konrad Zuse

Sanajan kitu, naon atuh ari anu ngaranna kompiuter téh?

Nurutkeun warta ti Wikipedia mah, cenah kompiuter téh mimitina mangrupakeun sesebutan pikeun jalma anu pagawéanana ngitung aritmatika, naha arék maké alat atawa henteu. Ngan ka béh dieunakeun, ngaran kompiuter téh sesebutan pikeun alat anu dipaké pikeun ngitung, lain jalmana. Jadi, anu ngaranna kompiuter téh mangrupakeun hiji alat anu digunakeun pikeun ngitung aritmatika.

Ku majuna waktu, gunana kompiuter lain ngan ukur dipaké ngitung wungkul, tapi dipake ogé dina perkara salian ti ngitung.

Loba komputer anu digunakeun salian ti pikeun kapentingan ngitung saperti:

  1. Maén gim
  2. Nulis atawa ngetik
  3. Ngagambar
  4. Neundeun data jeung ngokolakeun data
  5. Nyetel musik jeung pidio atawa tipi
  6. Jeung anu sejenna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.computerhistory.org/timeline/images/1941_zuse_z3.jpg)