Hade Goreng Ku Omong


Geus sababaraha poé manéhna téh ngan ukur baeud waé ka déwék. Teuing kunaon atuh. Da saméméhna mah henteu kitu. Saacanna mah biasa waé, sakumaha reujeung babaturan: lamun papanggih osok barang tanya, ku kalimah arék ka mana waé ari ilaing? Atawa ku kalimah, kumaha kulawarga, calageur kabéh teu? Kitu biasana mah.

Ngan ti saprak poe Senén, sikepna téh bet robah. Ngan déwék téh bingung. Naha sikep kituna téh ngan ukur ka déwék wungkul atawa ka nu séjén ogé sarua. Da éta téa, ti saprak ti poé senén, sikepna téh jadi béda, jadi robah. Jadi teu apal kaayaanana, kukumahana.
Beuki bingungna mah, manéhna siga anu embung panggih ogé. Siga anu hayang ngajauhan. Naha kunaon atuh ari ilaing téh? Bet robah sagala sikepna ka déwék? Kitu lamun kongang mah. Ngan arék nyarita atawa nanyakeun téh asa bingung sieun matak teu ngeunah kana haténa.

Ngan ukur bisa nyarita dina haté wungkul, da déwék euweuh kawani. Tapi lain euweuh kawani-kawani teuing ketang. Da arék nyaritana ogé manéhna siga anu euweuh waktu. Siga euweuh waktu anu nyalsé. Siga anu loba pagawéan atawa pakasaban. Euweuh waé waktu eukeur ngobrol atawa cacarita téh.

Kudu kumaha atuh? Bet asa diganggayong kieu.

Ngobrol

Kudu kumaha atuh kudu kumaha?

Bet jadi bingung. Bet jadi teu puguh pacabakan. Kudu kumaha?

Tétéla pisan, di dieu pentingna obrolan téh. Kuduna mah manéhna téh méré katerangan anu jéntré: kumaha kaayaan anu sabenerna. Lamun boga kahayang mah nya tinggal nyarita waé atuh. Lamun aya kateungeunah kusabab paripolah déwék, nya tinggal nyarita waé langsung. Naon susahna atuh ilaing téh?

Tapi, nyatana? Naha bet susah ngomong ogé.

(Gambar meunang nginjeum ti: http://images.clipartof.com/small/63179-Royalty-Free-RF-Clipart-Illustration-Of-Black-And-White-Human-Factor-Men-Talking.jpg)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s