Diajar tina Ayun-ayunan (Bagean Katilu)


Dina maén ayun-ayunan, aya hal anu bisa dijadikeun tengetaneun. Nyaéta ngeunaan ayunan. Da anu ngaranna yaun-ayunan mah cara maénna teh diayun-ayun. Ayun-ayunan aya pakaitna reujeung pangajaran Fisika di sakola ngeunaan ayunan (Getaran).

Dina maénna, aya dua rupa. Aya anu ayun-ayunanana téh kusabab diayun-ayun. Aya ogé anu diayunkeun ku sorangan. Anu diayunkeun ku sorangan mah, ayun-ayunanana téh henteu diayunkeun ku batur, tapi maké bantuan suku ku jalan diulang-ulang ka hareup ka tukang di handapeun pangdiukan ayunan.

Ari ayunan anu diayun-ayun mah kudu aya budak anu daékeun ngayun-ngayun. Biasana anu ngayun-ngayunna téh cicingna di tukangeun anu diayunkeunana.

Gambar ayunan

Dina maenkeunana ogé, lamun barudakna piligenti, biasana mah osok lomba pajangkung-jangkung atawa pajauh-jauh ngayunkeunana. Sanajan henteu langsung katempo anu meunangna, tapi osok ngabogaan rasa resep atawa agul lamun bisa ngayunkeun ayunanan téh pangjauhna atawa pangjangkungna.

Dina hal séjén, bisa ogé pikeun ngareureuwas budak séjén, utamana lamun ngayunkeun éta ayunan téh kujalan diayunkeun ku hudak séjén. Budak anu ngayunkeun ayunan, osok ngahajakeun ngayunkeun ayunanana téh sing jauh atawa jangkung. Supaya budak anu diayunkeunana téh reuwas atawa jadi paureun.

Jadi lamun dikaitkeun reujeung pangajaran Fisika mah, maén ayun-ayunan téh mangrupakeun hiji prak-prakan tina téori Fisika ngeunaan Getaran atawa Ayunan.

Dina pangajaran Getaran/Ayunan aya anu disebut: Gaya (F), massa benda (m), Percepatan gravitasi (g), Sudut simpangan, panjang tali (l), jeung simpangan getaran (x). Lamun diterapkeun kana ayun-ayunan mah, gaya téh mangrupakeun gedéna tanaga anu kudu dikaluarkeun ku budak waktu ngayunkeun éta ayunan. Massa benda bisa disebut ogé ku massa (beurat budak) anu diuk dina ayunan, percepatan gravitasi mah gancangna gravitasi, sudut simpangan mah aya hubunganana reujeung gedéna sudut atawa méngkolna tali ayunan tina tali lamun ngagantung. Sedengkeun panjang tali sarua eujeung panjang tali ayunan, terus simpangan getaran aya hubungana reujeung jauhna ayunan tina ayunan lamun cicing.

Ngeunaan itung-itungan Fisika anu leuwih jéntré bakal dituliskeun dina tulisan séjén.

Baca oge:

  1. Diajar tina Ayun-ayunan (Bagean Kahiji)
  2. Diajar tina Ayun-ayunan (Bagean Kadua)

One thought on “Diajar tina Ayun-ayunan (Bagean Katilu)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s