Motor Anu Maké Bénsol


“Cim apal kénéh basa Mang Uci mawa motor trail boga babaturanana Mang Uci?” Ceuk si Duyéh ka si Acim.

“Motor trail?” Si Acim ngahuleng.

“Heueuh.”

“Ké lanan.” Si Acim ngahuleng deui. “Oh, heueuh. Basa aya anu moro bagong téa lin?”

“Heueuh. Kabeneran apanan motorna téh dibawa ka leuweungna téh ku Mang Uci.”

“Hmmm, kumaha kitu?” Si Acim jadi panasaran, naon sababna si Duyéh bet ngobrolkeun ngeunaan hal éta.

“Teu nanaon. Ngan éta waé cenah ceuk Mang Uci, motor trail mah bisa ngapung.” Ceuk si Duyéh bari melong ka si Acim.

“Bisa ngapung?”

Si Duyéh ukur unggeuk tanda ngaenyakeun.

“Kitu nya…?” Ceuk si Acim deui bari ngabayangkeun kumaha ngapungna éta motor trail. Naha ngapungna téh siga papanting atawa papatong atawa siga kapal ngapung di awang-awang.

“Heueuh. Apal teu manéh kunaon sababna éta motor trail téh bisa ngapung?” Tanya si Duyéh ka si Acim.

Anu ditanya ukur gideug, da teu apaleun.

“Cenah mah béngsinna dicampuran ku bénsol.” Ceuk si Duyéh méré nyaho.

“Bénsol?”

“Heueuh, bénsol.”

Motor trail keur ngapung

“Nu kumaha kitu bénsol téh?”

“Teu apal bénsol?” si Duyéh bari neuteup.

“Teu. Ari manéh apal kitu?” Si Acim malik nanya.

“Apal atuh. Bénsol téh paranti dina kapal. Gaganti béngsin.” Ceuk si Duyéh siga anu agul.

“Kumaha kitu rupana?” Si Acim nyelok.

“Rupana?” Si Duyéh mikir. “Rupana mah déék ogé teu apal.”

“Ih, sugan téh apal. Cenah tadi apal.” Ceuk si Acim bari mésem.

“Lain kitu.” Si Duyéh ngabéla sorangan.

“Terus kumaha?” Si Acim panasaran.

“Cenah ceuk Mang Uci, lamun motor biasa hayang bisa ngapung mah gampang.” Si Duyéh nyalénggorkeun obrolan.

“Kumaha kitu?”

“Carana mah, béngsinna dicampuran ku bénsol. Lamun ngapungna hayang leuwih luhur, bénsolna dilobaan.” Ceuk si Duyéh deui.

“Kakara apal kuring mah.” Ceuk si Acim unggut-unggutan.

(Asal poto: http://www.kfsemarang.com/?q=node/1473&page=2)