VLC Media Player, Pakakas Paranti Nyetél Sagala Rupa Pidio


Lamun hayang nyetél pidio dina kompiuter (komputer), salian ti kudu miboga berkas atawa fail (file) pidio, ogé kudu miboga program anu bisa nyetél éta pidio. Ngeunaan program atawa pakakas anu bisa dipaké pikeun nyetél pidio salasahijina nyaéta VLC Media Player. Di luar ieu program, sabenerna mah loba kénéh. Ngan program VLC Media Palyer mah ngabogaan kaonjoyan anu henteu dipiboga ku program séjénna. Diantara kaonjoyanana teh nyaeta program ieu teh haratis, anu hartina dina ngagunakeunana teu kudu mayar. Salian ti éta, sakumaha anu disebutkeun dina situs wébna, ieu program téh ngabogaan panambah cenah program ieu téh mangrupakeun program anu bisa nyetél naon waé (“It Plays Everything“).

Format pidio/audio anu bisa disetel (asal gambar: http://www.videolan.org/images/formats.png)

Salian ti bisa nyetél sagala rupa pidio, ieu program ogé bisa dipaké pikeun nyetél sagala rupa jinis atawa wangunan audio atawa sora. Kaonjoyan anu séjénna, nyaéta salian ti bisa nyetél pidio atawa sora anu wujudna berkas atawa fail, bisa ogé nyetél pidio anu sumberna tina tipi kabel, tipi digital, jeung asal pidio atawa audio séjénna.

Pikeun mikanyaho sagala hal kaonjoyan ieu program bisa diilikan di situsna http://vlcmediaplayerfreedownload.org/features/ atawa http://www.videolan.org/vlc/features.html. Aya deui kaonjoyan anu mangrupakeun tetempoan dina jandéla program, nyaéta bisa dirobah-robah tetempoanana: warna atawa rupana jeung wangunanana.

Jandela VLC Media Player (asal gambar: http://vlcmediaplayerfreedownload.org/screenshots/)

Pikeun anu merlukeun ieu program bisa ngundeur tina alamat situs http://vlcmediaplayerfreedownload.org/download/ atawa langsung ka alamat http://sourceforge.net/projects/vlc/files/1.1.5/win32/vlc-1.1.5-win32.exe/download.