Sirah Cai jeung Kahirupan


Cai teu bisa dipisahkeun tina kahirupan jalma. Jalma dina nyorang kahirupanana teu bisa leupas tina cai. Jalma teu bisa hirup lamun euweuh cai. Cai jadi hiji modal kahirupan jalma.

Di pilemburan mah, cai téh biasana kaluar ti sirah cai. Sirah cai jadi kokocoran cai ti jero taneuh anu saterusna mah ngocor ka tempat anu leuwih handap, mapay solokan, wangan nepikeun ka walungan anu ditungtungan ku sagara di lautan atawa situ.

Cai ti sirah cai saméméh ngocor ka wahangan, bisa dimangpaatkeun jeung diala pikeun kapentingan hirup jalma, bisa dipake beberesih atawa nginum jeung masak. Cai anu ngocor kaluar ti sirah cai gumantung kana kaayaan sakurilingeun éta sirah cai, utamana kaayaan alam jeung tatangkalanana. Sakumaha anu geus kamaphum ku urang, cai anu ngocor ti sirah cai téh asalna mah tina cai hujan anu teu langsung ngocor ka wahangan, tapi anu nyerep ka jero taneuh jeung diteundeun di dinya pikeun sawatara waktu saméméh dikaluarkeun atawa dikocorkeun. Cai anu nyerep téh nyangsang di jero taneuh anu dipinuhan ku akar-akar tatangkalan, kadang bisa ogé nyangsang dina dangdaunan anu minuhan éta tempat. Teu matak hémeng lamun dina  tempat kitu, taneuhna teh osok baseuh. Jadi anu ngaranna sirah cai mah biasana tempatna téh dipinuhan ku sabangsaning tatangkalan. Tatangkalan anu remen aya di sirah cai téh biasana mah rungkun awi.

Sirah cai

Supaya éta sirah cai téh langgeng tetep ngocor waé caina, éta sirah cai téh kudu dijaga kaayaanana, supaya ulah nepikeun ka tatangkalana dituaran. Komo nepikeun ka gundulna mah. Ieu kaayaan téh geus jadi hiji hal anu biasa di pilemburan mah. Urang lembur, taya anu hayang ngaharu ganggu kana tatangkalan anu jaradi di sirah cai. Sanajan tatangkalanna geus galedé ogé, diantepkeun waé. Lamun perlu awi, paling ogé saperluna waé.

Malahan lamun nengetan jaman béh dituna mah, anu ngaranna sirah cai téh kacida dipupustina. Sirah cai téh jadi tempat anu ahéng atawa karamat. Taya anu wani ngaganggu. Arék kukumaha ogé diantepkeun waé.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s