Nyorog


“Mon, kamari manéh ka mana?” Si Acim nanya ka si Omon.

“Naon kitu?”

“Pédah waé kamari basa ku kuring disampeur, manéh euweuh di imah.”

“Oh, kamari soré nya?”

“Heueuh.” Si Acim unggeuk. “Ka mana kitu?”

“Kamari mah kuring diajakan ku A Ijang ka lembur tatangga.” Témbal si Omon.

“Diajak naon kitu?” Si Acim mencrong.

“Nyorog cenah mah.”

“Nyorog naon…?”

“Éta, maénbal.”

“Maénbal di lapang gedé téa?”

“Heueuh.”

“Manéh ngiluan kitu?”

“Nya ngiluan. Tapi sakeudeung, teu lila. Ngangentian A Iwan wungkul.”

“Naha teu ngajak ka kuring atuh?” Ceuk si Acim siga anu nganaha-naha.

“Ih, lain teu hayang ngajak. Da kumaha atuh, A Ijang ngajakna ngadadak. Jadi teu bisa ka mamana heula. Langsung indit waé. Jeungna deui da bisi kaburitan teuing.” Témbal si Omon.

“Meunang teu maénna?” Si Acim panasaran.

“Nyaéta, éléh. Soalna urang lembur tatangga mah lolobana geus karolot. Sedengkeun ari ti urang mah lolobana rumaja kénéh.” Ceuk si Omon.

“Naha saha waé kitu ti urang anu ngiluanana?”

“Nya golongan A Ijang waé anu sapantaran.”

“Apanan ti urang aralus lain maénna téh?” Si Acim nanya deui.

Maenbal

“Nya aralusna mah aralus, ngan angger waé ari maén di tempat batur mah osok rada hemar-hemir. Jabaning batur mah loba anu lalajona.”

“Kitu nya? Iraha atuh arék maén di tempat urang? Sigana bakal ramé….” Ceuk si Acim ngabayangkeun lamun maén di lemburna.

“Nya teuing tah. Ngan aya rarancang bakal maén ka urang. Urang lembur tatangga anu nyorog ka urang.”

“Alus atuh lamun kitu. Kuring bisa lalajo.” Ceuk si Acim.

“Lamun maén, kadé ulah henteu ngabéjaan nya?” Ceuk si Acim ngawawadianan.

AudaCity, Pakakas Paranti Ngarobah Sora


Naon atuh ari AudaCity téh?

AudaCity téh mangrupakeun pakakas anu bisa dipaké pikeun ngolah audio dina komputer. Ngolah audio atawa sora ieu bisa diwincik dina hal-hal saperti ngarékam sora sacara langsung, ngarobah sora tina tip jeung rékaman jaman baheula kana rékaman digital jaman ayeuna, misahkeun sora jeung ngarobah panjangna rékaman, jeung loba deui kagunaan séjénna.

Program AudaCity disadiakeun kalawan haratis, kusabab éta program atawa pakakas téh dimekarkeun atawa diwangun ku jalma réa ti sakuliah dunya, anu tujuanana supaya bisa digunakeun kalawan haratis.

Kapinunjulan anu aya dina AudaCity diantarana waé, nyaéta:

  1. Ngarojong rekaman loba saluran tina mik, jalur asup (line input) jeung sumber sejenna
  2. Narima (ngimpor) jeung ngirim (ngekspor) sora tina atawa kana wangunan WAV, AIFF, AU, Ogg Vorbis jeung MP3
  3. Ngarobah jeung ngahijikeun gedena sora ngagunakeun pakakas ngagambar jeung fade
  4. Geus diterapan rupa-rupa epek saperti Echo, Phaser, wahwah jeung Reverse
AudaCity, pakakas paranti ngarobah audio atawa sora

Anu merlukeun program AudaCity bisa ngundeur éta program tina situs http://freeaudacitydownload.com/download/ atawa klik di dieu.

Tangkal Bungur Reujeung Warna Bungur


Ngeunaan tangkal bungur, teu bisa leupas tina cirina nyaéta rupa atawa warna tina kembangna. Warna kembang bungur mah rupana téh nyaéta bungur. Teuing ti mana asalna ngeunaan ngaran ieu téh. Teuing kusabab rupana bungur terus disebut bungur, atawa rupa (warna) anu sarua reujeung warna bungur téh dingaranan ku warna bungur. Teuing mana heula.

Tapi, kétang kajeun waé ngeunaan hal éta mah teu kudu jadi pabaliut jeung padungdengan.

Anu jadi lenyepaneun mah nyaéta urang Sunda méré ngaran kana warna anu sarua reujeung warna kembang bungur téh nyaéta warna bungur. Kadang aya ogé anu teu ngartieun kana warna bungur. Anu kumaha atuh warna bungur téh? Pon kitu deui reujeung ngaran-ngaran warna anu séjénna saperti kayas, bulao reujeung hawuk.

Da lamun ditilik mah, méré ngaran kana hiji warna téh osok disarupakeun atawa dikaitkeun reujeung warna atawa rupa anu aya disakurilingeun. Sakumaha warna anu tadi. Warna bungur dingaranana ku warna tina kembang bungur. Terus warna kayas meunang nginjeum tina ngaran kembang ros kayas. Warna bulao meunang nyokot tina warna paranti nyeuseuh (sabun) baheula, anu ngaranna téh cenah mah Blau, anu dirobah ucapanana jadi bulao.

Kembang kenop anu warnana bungur (asal poto: http://bp1.blogger.com/_AL7GK_3BsMM/R6U_XYWB7dI/AAAAAAAABXw/weE5FQOdL2A/s1600-h/bunga+kenop.jpg)

Catetan, aya kekembangan anu rupana bungur, tapi ngaranna lain kembang bungur.

Tangkal Bungur


Angin subuh geuning ngahiliwir
Raga nyawa katambias
Geus Nyangreud katineung deudeuh
Geuning
Kembang bungur geuningan ting arulang
Reumisna nungtut ragragan
Cipanon kuring
Tali asih seungit kembang
Disusun ku wening ati
Kanyaah taya sudana

Ngadéngé éta kawih anu judulna Kembang Bungur, jadi inget ka lembur. Inget mangsa keur leutik basa ka leuweung manggihan tangkal bungur. Tangkalna lumayan jangkung jeung henteu lempeng. Ditambah jeung loba dahanan. Anu jadi ciri éta tangkal téh nyaéta pucuk daunna anu rupana (warnana) téh bungur. Sedengkeun ari rupa kembangna mah teu apal.

Sedengkeun di dayeuh ogé, ayeuna mah loba tangkal bungur téh. Ngan waktu ditelek-telek téh, rarasaan mah aya anu béda reujeung tangkal bungur baheula. Béda pisan dina rupa tangkal, daun jeung kembangna.

Teuing pedah pindah tempat jadina, teuing béda jinisna.

Teu apal ogé tah….

Tangkal jeung kembang bungur (asal poto: internet)

Kudu nalungtik ka leuweung deui sigana mah.