Ngundeur Pidio tina Fésbuk maké Freemake Video Downloader


Dina tulisan saacanna mah ngobrolkeun ngeunaan ngundeur pidio tina YouTube, mangka ayeuna mah kumaha carana supaya bisa ngundeur pidio tina situs fésbuk (facebook.com). Pikeun ngundeur pidio tina situs fésbuk, pakakas anu dipaké téh nyaéta program Freemake Video Downloader. Kusabab programna téh maké Freemake Video Downloader, maka pidio anu diundeur téh lain ngan ukur tina situs fésbuk wungkul, tapi ogé tina situs séjénna anu nyadiakeun tempat pikeun neundeun pidio di internét, saperti vimeo, metacafe, google video, dailymotion, MTV jeung anu séjénna. Ngundeur pidio tina fésbuk mah ngan ukur sakadar conto wungkul. Pikeun ngundeur pidio tina situs séjénna mah, sarua waé carana.

Gambar 1
 1. Cara ngundeur pidio tina fésbuk, kudu apal kana alamat pidio anu arék diundeurna. Alamat pidio dina fésbuk téh biasana mah lamun eukeur muka pidio dina fésbuk, alamatna bisa disalin tina address bar firefox atawa Internet Explorer. Contona wae alamatna teh http://www.facebook.com/video/video.php?v=174203392595547. (Gambar 1)
 2. Sanggeus meunang alamat neundeun éta pidio, terus buka waé program Freemake Video Downloader. Sanggeus aya jandélana, terapkeun salinan alamat pidio tina situs fésbuk kana kotak anu disadiakeun dina jandéla Freemake Video Downloader. Kotak éta téh aya tandaan, nyaéta aya kecap ‘Paste your URL here‘. Sanggeus diteundeun dina kotak, tuluy pencét kenop Add anu aya di belah katuhueun éta kotak. Tungguan nepikeun ka kaluar jandéla leutik anu nuduhkeun jinis pidio anu diundeur, tempat neundeun éta pidio jeung kenop ‘Download‘.

  Gambar 2
 3. Sanggeus mastikeun jinis pidio anu diundeur jeung tempat neundeunna, tuluy waé pencét kenop Download. Sanggeus kitu mah tinggal nungguan program Freemake Video Downloader ngabéréskeun ngundeur éta pidio.

  Gambar 3
 4. Sanggeus bérés ngundeurna bakal aya tanda dina gigireun béh katuhuna éta pidio téh kenop Show in Folder jeung kenop Play. Pikeun muka tempat neundeun éta pidio, pencét waé Show in Folder, sedengkeun lamun hayang nyetél éta pidio, tinggal mencét kenop Play.

  Gambar 4

Ngaran-ngaran Bulan dina Basa Sunda


Nulis ngeunaan kajadian atawa hal anu aya pakaitna reujeung bulan anu eukeur dilakonan, jadi inget kana ngaran-ngaran bulan dina Basa Sunda. Kumaha atuh lamun ngaran-ngaran bulan dina Basa Sunda téh ditaan hiji-hijina. Ngaran-ngaran bulan dina Basa Sunda mah teu leupas tina ngaran bulan dina Basa Jawa jeung ngaran bulan dina Kaléndér Islam (Kaléndér Hijriyah). Da bener ogé, tanggal-tanggal dina pananggalan bulan Sunda mah sarua atawa ampir sarua reujeung pananggalan di Jawa jeung Kaléndér Hijriyah. Anu ngabédakeunana téh ngaran sabagéan bulanna. Sedengkeun éntépanana mah sarua baé. Lobana bulan oge sarua aya dua belas.

Ari ngaran-ngaranna mah nyaéta:

 1. Muharam
 2. Sapar
 3. Mulud
 4. Silih Mulud
 5. Jumadil Awal
 6. Jumadil Ahir
 7. Rajab
 8. Rewah
 9. Puasa
 10. Sawal
 11. Hapit
 12. Rayagung
Kalender Bulan Rayagung 1431

Sedengkeun ngaran poéna mah nyaéta:

 1. Ahad
 2. Senén
 3. Salasa
 4. Rebo
 5. Kemis
 6. Jumaah
 7. Saptu

Rayagung jeung Hajat Panganténan


Naon pakaitna antara Bulan Rayagung jeung Bébésanan atawa Hajat Panganténan?

Pikeun urang Sunda hususna, duanana aya pakaitna. Kakait anu kacida raketna jeung deukeutna. Loba kolot anu milih ngalaksanakeun hajat panganténan budakna dina ieu bulan. Jadi, pakaitna mah nya dina bulan ieu téh jadi bulan maréma anu hajat panganténan.

Loba jalma (kolot) ngabogaan anggapan ngeunaan alusna jeung agungna bulan ieu. Dina bulan ieu aya poéan anu agung nyaéta poéan ‘Idul Adha, Ibadah Qurban jeung Ibadah Haji. Kusabab kitu teu saeutik kolot anu milih ieu bulan pikeun ngayakeun hajat  panganténan atawa bébésanan. Tujuanana mah supaya meunang barokah dina ieu bulan.

Hajat Pangantenan
Aya anu boga rarancang pikeun ngayakeun hajat panganténan atawa bébésanan? Wilujeng siap-siap waé milih waktu anu alus di bulan Rayagung anu sakeudeung deui bakal kasorang.

Munggah Haji jeung Gelar Haji


Dina bulan Rayagung mah, aya hiji ibadah anu tacan tangtu sakabéh urang Islam bisa ngalaksanakeunana. Eta ibadah téh nyaéta ibadah haji atawa anu osok disebut ogé Munggah Haji.

Munggah Haji téh naon?

Munggah téh bisa dihartikeun ogé ku kecap naék. Jadi munggah haji téh harti satarabasna mah naék haji. Naék lain kusabab dina ngalaksanakeun hajina téh naék kapal ngapung (kapal udara) atawa kapang ngangkleung (kapal cai), tapi geus jadi istilah anu geus ngalaman ibadah haji mah osok naék darajatna, da biasana osok pada nyebut Pa Haji atawa Bu Haji. Salian ti éta ogé anu geus Mungga Haji mah ‘kudu’ bisa naékeun darajat ibadahna (takwana). Anu geus ngalaksanakeun ibadah haji mah osok meunang gelar Haji. Arék hayang atawa kacida hayangna atawa embung ogé, biasana mah osok pada nyebut kitu.

Munggah Haji di Dayeuh Mekkah

Anu hayang atawa kacida hayangna, meureunan bisa waé hayang ngabogaan gelar haji atawa géngsi. Bisa waé hayang katanggar yen manéhna téh pernah indit ka Mekkah. Atuh anu embung meunang gelar éta atawa ngaranna maké panambah gelar éta, téh bisa waé ngabogaan kayakinan anu ngaranna ibadah haji mah euweuh sangkut pautna reujeung gelar Haji. Da ibadah anu ditarima mah lain gelarna tapi kumaha supaya Ibadah Hajina téh jadi Ibadah Haji anu Mabrur.

Perkara éta mah keun waé lah, kumaha jalmana waé. Naha munggah hajina téh kusabab hayang meunang gelar atawa hayang ibadah, atawa hayang meunang duanana.