Freemake Video Downloader, Bisa Ngundeur Rupa-rupa Pidio


Naon atuh ari Freemake Video Downloader téh?

Nilik kana ngaranna mah teu jauh tina paranti ngundeur pidio ti internét. Freemake Video Downloader téh mangrupakeun pakakas pikeun ngundeur pidio ti internét anu lain ngan ukur ti situs YouTube wungkul sakumaha DVDVideoSoft Free Studio Manager.  Freemake Video Downloader bisa dipaké pikeun ngundeur pidio tina rupa-rupa situs anu nyadiakeun pidio di internét. Soalna situs anu nyadiakeun pidio téh lain ngan ukur YouTube wungkul, masih kénéh loba situs séjénna anu sahandapeun YouTube, saperti Vimeo, Metacafe nepikeun ka situs fésbuk (facebook).

Ngagunakeun ieu pakakas téh kacida gampangna, tinggal nyalin alamat pidio tina situs anu nyadiakeun pidio kana kotak alamat anu disadikeun tina jandéla Freemake Video Downloader terus pencét kenop Add. Freemake bisa apal kana jinis pidio kalawan otomatis, jeung méré nyaho pilihan anu bisa dipilih pikeun ngundeur jeung ngarobah éta pidio.

Freemake Video Downloader

Hiji kaunggulan Freemake Video Downloader teh nyaeta jandela anu disadiakeunana teh kacida sederhanana jeung gampang ngagunakeunana. Kenop anu disadiakeunna lumayan gedé kalawan gampang ngagunakeunana, ditambah ku pidio anu diundeur téh ditempokeun gambarna ditambah ayana data ngeunaan éta pidio: judulna, lilana éta pidio jeung gedéna éta pidio.

Kamonésan ieu pakakas téh diantarana waé:

  1. Pakakas anu haratis (gratis), jadi pikeun ngagunakeunana jeung ngapimilikna teu kudu mayar jeung teu kudu daptar.
  2. Bisa digunakeun leuwih ti 30 situs pidio diantarana waé YouTube, Facebook, MTV, MTV Music, Google Video, Dailymotion, Megavideo, Metacafe, Vimeo, Veoh, Break, Stupidvideos, Photobucket, Nicovideo.jp, MyVideo.de.
  3. Ngundeur jeung ngaroba pidio YouTube ngan ukur dua kali mencét kenop.
  4. Ngundeur pidio tina fésbuk.
  5. Ngajadikeun MP3 (sora) tina pidio YouTube, fésbuk jeung MTV.
  6. Ngarobah pidio jadi AVI.
  7. Ngundeur pidio HD jeung 4K, nyaéta bisa dipaké pikeun ngundeur pidio anu gambarna alus pisan.
  8. Nempo Video rusiah babaturan. Lamun hayang ngundeur pidio tina YouTube jeung fésbuk anu disumputkeun atawa dirusiahkeun ku babaturan dina éta situs, tinggal ngasupkeun data akun dina éta situs.

Lamun merlukeun ieu pakakas atawa program, bisa ngundeur ti situs freemake atawa klik di dieu.

Hapit, Bulan Diantara Dua Bulan Anu Agung


Mundur heula ka tukang, Kabeneran ayeuna téh acan nincak kana bulan Rayagung. Bulan naon atuh ayeuna téh…?

Pikeun jalma anu apal kana ngaran-ngaran bulan dina basa Sunda mah, ngaran bulan ayeuna téh nyaéta bulan Hapit.

Bulan Hapit…?

Naha bet disebut bulan Hapit?

Ceuk béja ti kolot mah cenah, sababna dingaranan bulan Hapit téh kusabab ieu bulan téh aya dina antara dua bulan anu agung, nyaéta bulan Sawal jeung bulan Rayagung. Jadi Hapit téh bisa jadi nuduhkeun kana bulan anu kacapit, kacapit ku dua bulan anu agung. Sakumaha anu dipikanyaho ku urang, dina bulan Sawal (bulan saméméh Hapit) aya poéan ‘Idul Fitri sedengkeun dina bulan Rayagung (bulan satutasna Hapit) aya poéan ‘Idul Adha.

Kalender Bulan Hapit

Jadi, éta sababna bulan ayeuna disebut bulan Hapit téh.

Rayagung, Bulan Raya anu Agung


Nilik kana ngaranna ieu bulan, bulan ieu téh nyirikeun jadi bulan anu agung. Malahan mah Rayagung téh mangrupakeun gabungan antara kecap ‘Raya’ jeung ‘Agung’. Jadi nilik kana ngaranna mah, bulan ayeuna téh  mangrupakeun bulan raya anu agung, geus mah bulan raya ditambah deui ku agung. Ngaran Rayagung ieu téh bisa jadi teu leupas tina kaayaan bulan anu dijerona aya Ibadah Haji jeung Ibadah Qurban.

Bener ogé, dina bulan ieu, umat Islam sakuliah dunya anu ngabogaan kamampuhan jeung kakuatan ngarumpul di dayeuh Mekkah pikeun ngalaksanakeun Ibadah Haji. Jalma anu mampuh pikeun ngaluarkeun ongkos jeung kuat di jalanna, bisa indit pikeun ibadah haji atawa munggah haji ka dayeuh Mekkah.

Salian ti ibadah haji ogé aya deui ibadah anu teu bisa leupas tina ibadah haji, nyaéta meuncit sato sabangsaning domba jeung sapi. Ibadah ieu disebut Ibadah Qurban. Jalma anu mampuh pikeun meuncit sato kurban disaréatkeun pikeun meuncit kurban.

Ku ayana dua pagawéan ibadah ieu, bisa jadi mangrupakeun hiji tanda yén bener bulan ieu téh bulan raya anu agung.

Nabi Ibrohim Ngorbankeun Ismail


Lamun nengetan dina sajarahna, salian ti jaman Nabi Adam, saréat Ibadah Qurban téh mimiti nérékél naék atawa jadi saréat di jamanna Nabi Ibrohim. Sakumaha anu dipikanyaho ku umat Islam (hususna), Nabi Ibrohim dititah ngorbankeun anakna. Nabi Ibrohim meunang paréntah pikeun meuncit Ismail. Lamun nurut kana hawa napsu mah, saha anu daék jeung kongang pikeun ngorbankeun anak sorangan ku jalan dipeuncit. Komo deui Ismail mah mangrupakeun hiji anak anu kacida dipikahayangna, sanggeus Nabi Ibrohim teu boga waé turunan. Sanggeus nyampak atawa geus boga turunan, pék téh dititah ngorbankeun éta budak. Atuh saha anu teu arék nolak. Ngan, Ibrohim jeung Ismail sadar kana paréntahan ti Gusti Alloh éta. Kalawan sadar jeung sadrah, Nabi Ibrohim ngorbankeun Ismail. Dina prak-prakanana, saacanna Ismail dipeuncit, Gusti Alloh ngagentian éta Ismail ku domba. Anu ahirna mah anu dikorbankeun téh lain Ismail tapi domba. Sanajan kitu, hakékatna mah éta téh sarua jeung ngorbankeun Ismail. Nya ti dinya, saréat Ibadah Qurban téh jadi hiji saréat pikeun umat Islam anu mampuh pikeun ngalaksanakeun Ibadah Qurban.