Ngundeur Pidio tina Situs YouTube


Remen ngajajah dunya Youtube? Pasti resep néangan pidio anu aya di dunya Youtube.

Lamun hiji waktu resep kana hiji pidio, mangka tangtuna ogé hayang lamun éta pidio téh bisa diteundeun kana kompiuter (komputer maksudna mah). Soalna lamun hayang nongton deui éta pidio, lamun henteu diteundeun kana kompiuter mah tangtuna ogé kudu asup ka situs Youtube deui. Anu tangtuna ogé bakal lila deui lamun hayang nongton téh.

Jadi untungna lamun éta pidio anu geus jadi kalangenan téh disimpen kana kompiuter, tangtuna ogé gampang lamun hayang nyetélna deui.

Kumaha atuh carana supaya éta pidio téh bisa diteundeun kana kompiuter?

Sabenerna mah loba cara pikeun bisa neundeun pidio tina Youtube kana kompiuter téh. Bisa maké situs keepvid, bisa maké panambah dina browser firefox atawa maké program atawa pakakas husus. Anu arék dibéjérbéaskeun di dieu mah nyaéta ngundeur pidio tina Youtube maké pakakas bogana DVDVideoSoft Free Studio Manager.

Jandela Free YouTube Download pikeun ngundeur pidio tina situs YouTube

Cara ngundeur pidio tina Youtube maké DVDVideoSoft Free Studio Manager nyaéta:

  1. Sanggeus ngajalankeun program Free Studio Manager, pilih Katagori Internet dina jandéla poko.
  2. Saterusna mah bakal mucunghul pilihan anu aya dina katagori Internet. Pikeun ngundeur pidio tina Youtube pilih Free YouTube Download
  3. Tina jandéla Free YouTube Download anu mucunghul, eusikeun alamat pidio tina situs YouTube kana kotak gedé anu di luhur. Carana, salin heula alamat pidio tina browser terus pindahkeun kana éta kotak ku jalan mencét tombol Paste atawa klik katuhu tina mouse terus pilih Paste. Lamun hayang ngundeur pidio sakaligus leuwih ti hiji bisa, diasupkeun sababaraha alamat pidio tina Youtube. Sanggeus nyalin hiji alamat pidio, bisa nyalin deui alamat pidio anu séjénna dina kotak anu tadi.
  4. Sanggeus nyalin alamat pidio, tangtukeun ogé tempat neundeun pidio anu diundeur. Pikeun nangtukeunana aya dina kotak Output folder:, pikeun ngarobahna klik waé tombol Browse…. Sedengkeun pikeun ngarobah ngaran pidio anu diteundeun dina kompiuter bisa ngaliwatan tombol Output Name….
  5. Ulah poho ogé tangtukeun format pidio anu diteundeun dina komputer dina kotak Formats.
  6. Sanggeus cocok, bisa langsung ngundeur éta pidio ngaliwatan tombol Download. Tungguan waé ngundeurna nepikeun ka réngsé.
Eukeur ngundeur pidio