Néangan Lalaguan dina Wangun Audio Manggihna Pidio


Mangsa merlukeun lalaguan Sunda, miharep mah beubeunangan téh lagu dina format MP3 (sora wungkul maksudna mah). Tapi basa nanyakeun ka Aa google, dibéré alamat internétna (situsna maksudna mah) téh henteu langsung kana situs anu nyadiakeun lalaguan anu dipimaksud pikeun undeureun. Lolobana mah disadiakeun panumbu anu panjang jeung tatalépa, teuing ka mana heula. Nya ahirna mah beubeunangan alamat situsna anu gampang tur langsung nuju ka anu dipimaksud téh nyaéta situs YouTube. Sanajan anu dipiharep mah lalaguan téh dina wangun audio (MP3), ahirna mah ngéléhan waé néangan lalaguan téh dina wangun atawa format pidio. Kusabab beubeunanganana ti situs YouTube, nyaéta situs anu nyadiakeun sagala rupa pidio (lain audio). Tungtungna mah, néangan lalaguan séjénna ogé, dina situs Youtube wungkul. Ti mimiti lalaguan Pop Sunda nepikeun ka lagu pupuh jeung Cianjuran aya dina situs YouTube.

Neangan lagu Cianjuran, dituduhkeun kana situs YouTube

Ngan masalahna kumaha cara ngundeur éta pidio supaya bisa diteundeun dina kompiuter atawa paranti nyetél lagu MP3? Sanggeus dikotéktak mah ana goréhél téh geningan loba cara pikeun ngundeur éta pidio katut ngarobah éta pidio kana wangun sora wungkul (MP3).

Cara anu paling gampang pikeun ngundeur pidio tina situs YouTube nyaéta make situs keepvid atawa maké panambah dina browser firefox anu ngaranna 1-Click Youtube Downloader. Sanggeus diundeur kakara dirobah jadi sora atawa audio MP3 maké pakakas paranti nagrobah pidio kana audio.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s