Ucing Sumput (Ucing 25) jeung Diajar Milang/Ngitung


Hiji,
Dua,
Tilu,
Opat,
Lima,
Genep,
Tujuh,
Dalapan,
Salapan,
Sapuluh,
Sawelas (Sabelas),
Dua Welas (Dua Belas),
Tilu Welas (Tilu Belas),
Opat Welas (Opat Belas),
Lima Welas (Lima Belas),
Genep Welas (Genep Belas)
,Tujuh Welas (Tujuh Belas),
Dalapan Welas (Dalapan Belas),
Salapan Welas (Salapan Belas),
Dua Puluh,Salikur (Duapuluh Hiji/Dua Hiji),
Dua Likur (Duapuluh Dua/Dua Dua),
Tilu Likur (Duapuluh Tilu/Dua Tilu),
Opat Likur (Duapuluh Opat/Dua Opat),
Lima Likur (Duapuluh Lima/Dua Lima).

Itungan di luhur mangrupakeun itungan anu osok dipaké dina ulin Ucing sumput atawa ucing Dua Lima.

Ucing sumput (ucing 25) jeung diajar milang (poto kenging ti kaskus.us)

Dina kaulinan barudak Ucing sumput atawa ucing dua lima, barudak anu ngalaksanakeunana kudu bisa milang atawa ngitung ti hiji nepikeun ka dua lima atawa lima likur. Ieu mangrupakeun pangabisa anu kudu dipimilik ku barudak. Sanajan dina prak-prakan ngitungna mah teuing bener teuing henteu. Teuing ngitungna teh mapay ti hiji nepikeun ka 25, teuing diliwatan. Ngan anu penting mah apal kana itungan nepi ka 25.

Anu jadi ucing dina ucing 25 ieu, dina ngitungna osok pagancang-gancang reujeung budak anu arék nyumput. Supaya bisa gancang néangan barudak anu nyumput. Atawa bisa ogé miheulaan dina manggihan budak anu kakara arék neangan panyumputan. Bisa wae aya kajadian hiji budak anu tacan ogé meunang tempat panyumputan, geus kaburu beunang mantén ku anu ucing kusabab telat meunang panyumputan atawa budak anu ucingna kacida gancangna dina ngitungna. Jadi salian ti bisa ngitung ogé, bisa diajar pikeun papaheula dina ngitung ti hiji nepikeun ka 25.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s