Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang


Ningningnang ningningnang
doli ndot blem
dalem sumping dor bajidor
tutunjuk kembang malati
ya olé olé ombang
térongna ting belenong
adu riri siri pinyong
inyong inyong mas muria
tukang gandek raja belang

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=384326600734)

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan
 3. Kakawihan Barudak: Prang Pring
 4. Kakawihan Barudak: Acung-acungan
 5. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 6. Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak
 7. Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang
 8. Kakawihan Barudak: Surser
 9. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 10. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 11. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 12. Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong
 13. Kakawihan Barudak: Punten Mangga
 14. Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang
 15. Kakawihan Barudak: Sakentrung
 16. Ayang Ayanggung

 

Ucing Sumput (Ucing 25) jeung Diajar Milang/Ngitung


Hiji,
Dua,
Tilu,
Opat,
Lima,
Genep,
Tujuh,
Dalapan,
Salapan,
Sapuluh,
Sawelas (Sabelas),
Dua Welas (Dua Belas),
Tilu Welas (Tilu Belas),
Opat Welas (Opat Belas),
Lima Welas (Lima Belas),
Genep Welas (Genep Belas)
,Tujuh Welas (Tujuh Belas),
Dalapan Welas (Dalapan Belas),
Salapan Welas (Salapan Belas),
Dua Puluh,Salikur (Duapuluh Hiji/Dua Hiji),
Dua Likur (Duapuluh Dua/Dua Dua),
Tilu Likur (Duapuluh Tilu/Dua Tilu),
Opat Likur (Duapuluh Opat/Dua Opat),
Lima Likur (Duapuluh Lima/Dua Lima).

Itungan di luhur mangrupakeun itungan anu osok dipaké dina ulin Ucing sumput atawa ucing Dua Lima.

Ucing sumput (ucing 25) jeung diajar milang (poto kenging ti kaskus.us)

Dina kaulinan barudak Ucing sumput atawa ucing dua lima, barudak anu ngalaksanakeunana kudu bisa milang atawa ngitung ti hiji nepikeun ka dua lima atawa lima likur. Ieu mangrupakeun pangabisa anu kudu dipimilik ku barudak. Sanajan dina prak-prakan ngitungna mah teuing bener teuing henteu. Teuing ngitungna teh mapay ti hiji nepikeun ka 25, teuing diliwatan. Ngan anu penting mah apal kana itungan nepi ka 25.

Anu jadi ucing dina ucing 25 ieu, dina ngitungna osok pagancang-gancang reujeung budak anu arék nyumput. Supaya bisa gancang néangan barudak anu nyumput. Atawa bisa ogé miheulaan dina manggihan budak anu kakara arék neangan panyumputan. Bisa wae aya kajadian hiji budak anu tacan ogé meunang tempat panyumputan, geus kaburu beunang mantén ku anu ucing kusabab telat meunang panyumputan atawa budak anu ucingna kacida gancangna dina ngitungna. Jadi salian ti bisa ngitung ogé, bisa diajar pikeun papaheula dina ngitung ti hiji nepikeun ka 25.