Nempo Mobil Puso


“Cim, kamari manéh ka mana…?” si Omon nanya ka si Acim.

“Kamari?” Témbal si Acim bari ngahuleng. “Kamari mah kuring ngilu jeung kolot kuring ka kebon.”

“Pantesan atuh ari kitu mah.”

“Pantesan naon kitu?”

“Eta waé, manéh teu katempo nénjo mobil puso.”

“Mobil puso?”

“Heueuh.”

“Iraha kitu aya mobil puso…?” Si Acim mencrong ka si Omon.

“Apanan kamari….”

“Di mana…?” Si Acim beuki panasaran.

“Itu di embur kalér. Basa Bah Minta narik tangkal kawung.”

“Nu bener éta téh….” Si Acim masih kénéh teu percayaeun.

“Bener ieu mah. Piraku kudu ngabohong sagala. Arék naon kitu kuring ngabohong.” Ceuk si Omon ngajéntrékeun.

Si Acim teu némbalan. Manéhna ngahuleng. Paromananana siga anu hanjelu. Enya, sanajan dikukumaha ogé manéhna téh hanjelu, kaduhung. Naha atuh manéhna téh basa poé kamarina bet ngilu ka kebon reujeung indung bapana. Lamun seug manéhna teu ngilu ka kebon mah tangtuna manéhna moal tinggaleun ku babaturanana anu geus apal kana wangunan mobil puso. Babaturan manéhna mah tangtuna ogé jadi apal kana rupa mobil puso. Sedengkeun manéhna…?

Mobil Fuso (Sumber foto: http://www.ptbss.com/news/wp-content/uploads/2010/04/fuso-dalam.jpg)

Hanjeluna mah nataku, malahan mah aya rasa-rasa bet keuheul ka kolotna. Naha atuh bet ngajak ka kebon sagala? Naha…?

Bati handeueulna….