Buku Amal


“Cim manéh geus dieusian acan?”

“Naon ari manéh, teu puguh ujung puhuna. Ujug-ujug nanya dieusian waé?” Si Acim melong ka si Omon.

Anu dipelong ukur nyéréngéh, nempo babaturanana melong kitu téh. Asa ku hayang seuri, ceuk pikirna. Da bener ogé, ngeusian naon atuh?

“Eta, maksud kuring mah anu kamari dibikeunkeun ku Bu Nunung.”

“Bu Nunung?”

“Heueuh. Piraku poho deui ka Bu Nunung. Guru agama si sakola téa geningan.”

“Ih sugan téh Bu Nunung mana….” Si Acim mésem.

“Enggeus Bu Nunung mana deui kitu?”

“Bisi waé kuring mah, anu dimaksud ku manéh téh Bu Nunung mana kitu….”

“Da rarasaan mah euweuh deui anu ngaranna Bu Nunung mah iwal ti guru agama di sakola.” Si Omon ngahuleng.

“Euweuh nya?” Si Acim milu ngahuleng, “bener ogé.”

“Kumaha geus dieusian?” Si Omon nanya deui.

“Buku naon maksud manéh?” Si Acim melong, “Buku Amal lain?”

“Heueuh atuh. Geus buku naon deui kitu?”

“Nya acan atuh. Apanan puasana ogé acan….”

“Lain ngeusian jerona maksud kuring mah. Tapi ngeusian ngaranna.” Si Omon ngajelaskeun maksud pananyana.

Buku Amal Ramadhon

“Ah, nu kitu waé kudu ti ayeuna. Gampang atuh anu kitu mah. Bisa dieusian waktu ngumpulkeunana.” Ceuk si Acim méré alesan. “Jadi teu kudu ayeuna atuh nu kitu mah.”

“Nya bisi waé poho teu dieusian.”

“Nya kudu atuh ngaran mah kudu dieusian.” Témbal si Acim, “ngan lamun jerona mah teuing tah.”

“Naha…?” Si Omon mencrong.

“Asa haroréam ngeusianna atuda.”

“Horéam kumaha?”

“Heueuh éta waé. Maenya ibadah téh kudu dicatet dina buku. Apanan ceuk Mang Ahmad ogé, anu ngaranna ibadah mah kudu ihlas. Ulah kusabab hayang katempo ku batur.”

“Nya lebah dinyana mah. Tapi apanan ieu mah supaya katempo nanaonan waé salila bulan puasa téh.”

“Tapi tetep waé kuring mah horéam ngeusianana.” Si Acim keukeuh.

“Manéh téh, horéam ngeusian Buku Amal atawa horéam ngalaksanakeun ibadah…?” Si Omon nyelok bari mencrong.

Anu ditanya teu langsung ngajawab.