Basa Inggris Urang Lembur


“Mon, urang mah kadang osok bingung lamun nempo aksara atawa ngadéngé anu ngomongna Basa Inggris téh.” Ceuk si Acim dina hiji waktu.

“Naha kumaha kitu?” ceuk si Omon héraneun.

“Eta waé loba pisan anu teu kahartina.” Ceuk si Acim rada bingung.

“Piraku masih kénéh bingung.” Ceuk si Omon.

“Da kumaha deui atuh….”

“Eta, ari diajar bahasa Inggris geus sabaraha taun?” Si Omo mencrong.

“Nya…, lima taun meurenan.”

“Naha maké meureunan sagala…?”

“Nya, bener lah lima taun.” Témbal si Acim supaya jéntré.

“Piraku waé atuh ari geus lima taun tacan bisa kénéh nanaon mah.” Si Omon nyindiran. “Ari kuring mah nya teu nanaon. Da kuring mah diajarna ogé ngan ukur tilu taun.”

“Lain perkara lila atawa henteuna ieu mah. Tapi da tetep wav anu ngaranna Basa Inggris mah hésé.”

“Hésé sotenan ceuk nu teu diajar atawa embung diajar. Da anu daék mah gampang ngartina.”

“Heueuh lebah dinyana mah. Tapi da tetep waé pikeun kuring mah, béda Basa Inggris téh.”

“Maksud manéh béda kumaha?”

“Nya béda wae. Heueuh éta, mani béda….”

“Béda kumaha…?” Si Omon megat omongan. Manéhna beuki panasaran.

“Heueuh. Béda antara Basa Inggris anu diajarkeun di sakolah reujeung basa Inggris di urang.” Ceuk si Acim.

“Béda kumaha…? Da anu ku kuring apal mah, Basa Inggris mah sarua waé, hésé!” Ceuk si Omon.

“Kuring ogé sarua, héséna mah. Ngan kacida bédana antara Basa Inggris urang Inggris reujeung Basa Inggris di urang.”

“Manéh mah jadi lieur ka kuringna ogé.” Si Omon ngahuleng, “piraku béda sagala! Di mana-mana ogé anu ngaranna Basa Inggris mah sarua.”

“Ih, manéh mah can apal nya?”

“Apal naon…?” Si Omon malik nanya bari mencrong.

“Heueuh, apanan ceuk guru kuring di sakola mah cenah, di lembur oge osok maké Basa Inggris. Nya kaasup di lembur urang. Tah urang téh biasana mah osok maké Basa Inggris.” Ceuk si Acim ngajelaskeun.

“Basa Inggris?” Si Omon beuki teu ngarti.

“Enya urang nyarita téh maké Basa Inggris. Tapi Basa Inggrisna téh apanan kacida bédana jeung Basa Inggris anu ti Inggris.”

“Maksud manéh naon atuh…?”

“Kuring mah sakadar méré nyaho wungkul, yén urang téh sabenerna dina nyarita téh maké Basa Inggris, ngan Basa Inggrisna béda.”

“Kitu nya…?”

“Meureun….”

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s