Targét: Kahayang, Cita-cita jeung Jugjugan


Dina kahirupan tangtuna ogé aya anu disebut kahayang atawa jugjugan jeung cita-cita. Leuwih dituna aya anu disebut targét (targét téh kecap meunang nyokot tina Bahasa Indonésia, lamun Basa Sundana mah duka naon tah…). Kahayang mangrupakeun hal atau kaayaan anu bisa kacumponan dina waktuna, kadang aya ogé anu kudu kacumponan teu meunang henteu. Unggal jalma pasti ngabogaan kahayang, anu bisa waé éta kahayang téh béda-béda. Hiji jalma hayang kieu, nu séjénna mah hayang kieu, sedengkeun nu lianna hayang kitu. Kitu deui cita-cita jeung jugjugan.

Cita-cita hiji kahayang anu biasana mah ngan ukur hiji anu aya pakaitna jeung pagawéan atawa kaayaan lamun geus déwasa/kolot. Da cita-cita mah biasana osok aya di budak. Lamun di sakola, barudak téh osok ditanya ngabogaan cita-cita naon, lamun geus gedé hayang jadi naon. Béh dituna, aya istilah ‘gantungkanlah cita-citamu setinggi langit’. Jadi lamun boga cita-cita téh ulah sakaparengna waé, tapi kudu bener-bener. Cita-cita mah kudu luhur pisan.

Targét

Sedengkeun jugjugan mah biasana pakaitna jeung tempat anu hayang diburu, tempat anu dituju. Jugjugan ogé sarua, biasana mah kudu kalaksanakeun. Lamun hayang muru hiji tempat, nya éta tempat téh anu jadi jugjuganana. Jugjugan bisa ngan ukur hiji atawa loba. Lamun hiji hartina jugjugan téh ngan ukur éta, moal aya deui jugjugan. Lamun loba mah, sanggeus nepi ka tempat jugjugan anu hiji, diteruskeun ka tempat jugjugan anu séjénna.

Ari targét, rada bingung, naon atuh Basa Sundana. Dikira-kira mah meureunan, targét téh sarua jeung kahayang, cita-cita jeung jugjugan. Tiap jalma anu hirup pasti ngabogaan targét. Naha targét dina kahirupan ayeuna atawa kahirupan engké. Naha waktu téh ayeuna atawa anu bakal kasorang. Naha anu alus naha anu goréng.

Targét ieu kacida pentingna dina kahirupan jalma mah. Da anu nyababkeun jalma jadi sumanget dina ngajalankeun kahirupanana téh kusabab ngabogaan targét. Targét anu kudu kalaksanakeun. Kusabab ngabogaan targét, kahirupan jalma jadi ngabogaan itung-itungan atawa cekelan. Da dina nangtukeun targét téh biasana osok dibarengan ku hal-hal séjénna: aya aturan atawa sengkeran anu kudu dilaksanakeun; aya itungan waktu jeung itungan séjénna. Salian ti éta ogé ngabogaan atawa kudu ditéangan cara anu alus pikeun ngahontal eta targét.

Naon atuh targét kahirupan téh?

7 thoughts on “Targét: Kahayang, Cita-cita jeung Jugjugan

 1. assalaam, sae pisan kang tulisanna… saya ge bingung upami ditaros, “Target teh bahasa Sundana naon?” kusabab, eta mah basa serepan tina basa sejen.
  “Target” teh tos biasa upami di militer mah. Upami penembak jitu (Sniper) teu gaduh target, anjeunna teu tiasa sawalakaya nembak teu pagah puguh. Tos ditangtoskeun, targetna naon, jarak sabaraha, kecepatan angin sabaraha sareng kelembaban udara sabaraha. Leres saur akang, pami bade nyampe target, etang-etanganna kedah jelas.
  Teras, kedah gaduh kawantun. Pami heunteu, naon pentingna ateuh gaduh “Target”…

  “Target Kahirupan”, tos jelas pasti sami… mung Path-na nu masing-masing pasti benten… Naon cik?

  Like

  • Kedah gaduh kawantun nya…?

   Nuhun pangrojongna. Leres oge jalmi anu ngagaduhan target kedah ngagaduhan tekad atanapi kadaek dina ngahontal targetna. Da sanaos targetna sae oge pami teu ngagaduhan kadaek kanggo ngahontalna mah, taya hartina eta target teh.

   Perkawis target kahirupan mah, urang serat wae dina seratan anu bade dongkap. Mudah-mudahan aya waktos….

   Like

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s