Budak Eta….


Hirup hurip teu bisa pakumaha, taya tangan pangawasa, lian ijin ti Nu Maha Kawasa
Gubrag ka dunya teu mawa harta banda, ngan ukur raga satangtung anu teu walakaya
Koceak carinakdak sasat aya kahayang, teuing ku loba pamenta
Kecap tacan nyata, raga tacan biasa, ngan cimata nu ngagentra

Icikibung dina luhur bangbarung, ngan ukur bisa kerung
Sanajan loba pangjurung, nu nalikung teu meunang embung
Nyambung, lalampahan bakal sagala kasarung
Nu diteangan ngan ukur anu bisa tutulung

Pagaliwotah, ngahiji reujeung sagala anu utuh-etah
Ieu kudu kieu, itu kudu kitu, eta mani heurin ku letah
Ngagunung, ngajegir teu beunang jeumh teu bisa dipondah
Naon atuh, kumaha atuh, nu kudu dipilampah

Indung anu ngakandung, salamina teu pernah bingung
Ngagugulung, teu ieuh ngarasula atawa pundung
Sanajan awak ampir bengkung, beurat kunu dikandung
Teu pernah nguyung, da eta mah ngan ukur salangkung

Bapa anu ngayuga, teu loba anu dipenta
Teuing ku sabar, ngajaga ngariksa ka anu jadi putra, ka anu jadi geureuha
Teuing ku sabar, neangan bekel pikeun sagala rupa
Indit isuk, balik sore, gawe teu satengah hate, tara ieuh ngarasula

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=404566151893)